ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

Đăng ký nhãn hiệu Quy trình đăng ký nhãn hiệu

Nhãn hiệu được coi là một trong những tài sản vô hình lớn nhất của doanh nghiệp. Vì vậy, việc thực hiện đăng ký nhãn hiệu là điều kiện cần và đủ trước khi bước chân vào thị trường.

Ai cần phải đăng ký nhãn hiệu? / Bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận / Các loại Nhãn hiệu /

Kết luận về khả năng gây nhầm lẫn của dấu hiệu với nhãn hiệu đối chứng

ket-luan-ve-kha-nang-gay-nham-lan-cua-dau-hieu-voi-nhan-hieu-doi-chung

Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau. Dấu hiệu bị coi trùng hoặc tương tự...

Kiểm tra nguyên tắc nộp đơn đầu tiên đối với nhãn hiệu

kiem-tra-nguyen-tac-nop-don-dau-tien-doi-voi-nhan-hieu

Đối với những đơn đăng ký nhãn hiệu đã được kết luận là đáp ứng điều kiện bảo hộ, trước khi ra thông báo dự định cấp Giấy chứng...

Ai cần phải đăng ký nhãn hiệu? / Bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận / Bảo hộ thương hiệu độc quyền tại Hà Nội /

Đánh giá sự tương tự của hàng hoá và dịch vụ

danh-gia-su-tuong-tu-cua-hang-hoa-va-dich-vu

Thẩm định nội dung đơn đăng ký nhãn hiệu là một trong các bước để được Cục sở hữu chính thức cấp Văn bằng bảo hộ cho đơn đăng...

Yêu cầu đối với tờ khai nhãn hiệu

yeu-cau-to-khai-nhan-hieu

Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam đã có những quy định rõ ràng về thủ tục và hồ sơ đăng ký nhãn hiệu. Hồ sơ phải cung cấp đầy...

Thẩm định hình thức đơn đăng ký nhãn hiệu

tham-dinh-hinh-thuc-don-dang-ky-nhan-hieu

Thẩm định hình thức đơn là việc kiểm tra việc tuân thủ các quy định về hình thức đối với đơn. Từ đó đưa ra kết luận đơn có...

Quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể và nhãn hiệu chứng nhận

quy-che-nhan-hieu-tap-the

Nhãn hiệu tập thể là nhãn hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các thành viên của tổ chức là chủ sở hữu nhãn hiệu đó...

Tài liệu chứng minh tư cách người nộp đơn

tai-lieu-xac-minh-tu-cach-nguoi-nop-don

Trường hợp có cơ sở (thông tin, chứng cứ) để nghi ngờ về tính xác thực của các thông tin nêu trong đơn, Cục Sở hữu trí tuệ có...

So sánh Nghị định thư Madrid và Thỏa ước Madrid

so_sanh_nghi_dinh_thu_madrid_va_thoa_uoc_madrid

Hiện nay, việc đăng ký nhãn hiệu quốc tế được thực hiện theo hệ thống Marid, trong đó, bao gồm Nghị định thư Madrid và Thỏa ước Madrid. Cả...

Tiêu chí đánh giá nhãn hiệu nổi tiếng

tieu-chi-danh-gia-nhan-hieu-noi-tieng

Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau. Nhãn hiệu nổi tiếng là nhãn hiệu được...

Ai cần phải đăng ký nhãn hiệu? / Bảo hộ nhãn hiệu ở đâu? / Bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận / Bảo hộ thương hiệu độc quyền tại Hà Nội / Bảo vệ thương hiệu ngay từ đầu /