Bảo mật thông tin là chính sách quan trọng nhất trong mọi mối quan hệ giữa các bên hợp tác làm ăn với nhau. Đối với nghề luật sư thì việc bảo mật thông tin khách hàng lại càng đặc biệt quan trọng. Chính vì vậy, khi khách hàng đã tin tưởng hợp tác với Công ty luật ASLaw, chúng tôi cũng trân trọng niềm tin đó và cam kết rằng những thông tin mật giữa 2 bên sẽ được chúng tôi nỗ lực tối đa để bảo mật. Không chỉ vậy, ASLaw đảm bảo sẽ sử dụng thông tin của quý khách hàng một cách hợp lý, có cân nhắc để không ngừng cải thiện chất lượng dịch vụ và đem lại hiệu quả cao nhất cho khách hàng.

Regulation, Gdpr, Data, Protection, Security, General
Chính sách bảo mật của ASLaw

Quy định pháp luật về bảo mật thông tin

Vấn đề giữ bí mật thông tin về khách hàng của luật sư không chỉ là vấn đề đạo đức, ứng xử nghề nghiệp mà là một vấn đề mang tính pháp lý, được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật, là nghĩa vụ pháp lý của luật sư.

Bảo mật thông tin đối với khách hàng là một trong những quy tắc cơ bản khi hành nghề luật sư, được quy định rất cụ thể tại Quy tắc 12 của Bộ Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp Luật sư Việt Nam: “Luật sư có nghĩa vụ giữ bí mật thông tin của khách hàng khi thực hiện dịch vụ pháp lý và cả khi đã kết thúc dịch vụ đó, trừ trường hợp được khách hàng đồng ý hoặc theo quy định của pháp luật; luật sư có trách nhiệm yêu cầu các đồng nghiệp có liên quan và nhân viên của mình cam kết không tiết lộ những bí mật thông tin mà họ biết được và giải thích rõ nếu tiết lộ thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.”

Qua đó, công ty luật ASLaw cam đoan việc bảo vệ sự vẹn toàn thông tin mà quý khách hàng đã tin tưởng giao phó cho chúng tôi.

Sử dụng thông tin khách hàng

Chúng tôi cam kết rằng ASLaw sẽ tuyệt không lạm dụng thông tin khách hàng như sử dụng trái phép, rao bán thông tin cho các bên thứ 3 vì mục đích thương mại, vi phạm những cam kết được đặt ra giữa công ty và khách hàng.

Thay vào đó, chúng tôi sẽ chỉ sử dụng thông tin khách hàng trong những trường hợp sau:

  • Để bảo vệ quý khách hàng, công ty luật ASLaw và các bên thứ ba khác: Chúng tôi chỉ đưa ra thông tin cá nhân của khách hàng khi việc đưa những thông tin đó là phù hợp với luật pháp, bảo vệ quyền lợi, tài sản của quý khách hàng, công ty luật ASLaw và các bên thứ ba khác.
  • Theo yêu cầu phù hợp từ một cơ quan chức năng có thẩm quyền làm việc tuân theo quy định của pháp luật Việt Nam bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng.
  • Trong trường hợp chúng tôi đã thông báo và nhận được sự phản hồi đồng ý từ phía khách hàng để tiết lộ thông tin.

Phạm vi sử dụng thông tin

Khi sử dụng thông tin của quý khách hàng, Công ty luật ASLaw cam kết sẽ chỉ sử dụng thông tin cho các dịch vụ sau:

  • Liên hệ tư vấn cho quý khách hàng;
  • Cung cấp thông tin về dịch vụ đến quý khách hàng;
  • Gửi email hướng dẫn thủ tục các nội dung yêu cầu bởi khách hàng;
  • Liên lạc và thực hiện các thủ tục cần thiết với khách hàng;