Warning: Use of undefined constant choose_countries - assumed 'choose_countries' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/hmn2ujt5sox9/trademarks.vn/wp-content/themes/flatsome-child/template-parts/posts/layout.php on line 11

Đăng ký sáng chế tại Uzbekistan

Đăng ký sáng chế tại Uzbekistan – Mọi công ty sở hữu bằng sáng chế và có ý định mở rộng kinh doanh tại thị trường Uzbekistan hay tạo ra giá trị lâu dài cũng như tìm nhà đầu tư cho bằng sáng chế của họ hoặc cấp phép bằng sáng chế của họ trong tương lai nên sử dụng hệ thống bằng sáng chế của Uzbekistan. Điều tối quan trọng đối với các doanh nghiệp là phải nộp đơn đăng ký sáng chế tại Uzbekistan cho các sáng chế, ngay cả khi việc ra mắt sản phẩm tương ứng trên thị trường Uzbekistan chưa được triển khai.

Có thể bạn quan tâm

Thời hạn nộp đơn đăng ký sáng chế tại Uzbekistan

Thời hạn nộp đơn đăng ký sáng chế tại Uzbekistan yêu cầu quyền ưu tiên là 12 tháng kể từ ngày được hưởng quyền ưu tiên. Thời hạn này có thể được gia hạn thêm 2 tháng sau khi hết thời hạn 12 tháng.

Yêu cầu hồ sơ đăng ký sáng chế tại Uzbekistan

Đơn đăng ký phải được nộp bằng tiếng Uzbekistan hoặc tiếng Nga. Nếu đơn đăng ký được nộp bằng bất kỳ ngôn ngữ nước ngoài nào khác, bản dịch sang tiếng Uzbekistan hoặc tiếng Nga của chúng phải được cung cấp trong vòng hai tháng kể từ ngày nộp đơn.

Cần phải cung cấp những thông tin, tài liệu sau trong hồ sơ đăng ký sáng chế tại Uzbekistan:

  • yêu cầu cấp bằng sáng chế có tên sáng chế và thông tin người nộp đơn;
  • mô tả, yêu cầu bảo hộ và bản tóm tắt của sáng chế;
  • bản vẽ (nếu có).

Bản sao có chứng thực của tài liệu ưu tiên phải được cung cấp trong vòng ba tháng kể từ ngày nộp đơn. Đơn ưu tiên phải được dịch sang tiếng Uzbekistan hoặc tiếng Nga.

Giấy ủy quyền (PoA) đã được ký phải được cung cấp đồng thời với việc nộp đơn. Nếu người nộp đơn là một pháp nhân, Giấy ủy quyền có chữ ký và được đóng dấu phải được cung cấp cho Văn phòng sáng chế của Uzbekistan khi nộp đơn. Không cần phải hợp pháp hóa chính thức hoặc công chứng PoA.

Thẩm định đơn đăng ký sáng chế tại Uzbekistan

Yêu cầu tiến hành thẩm định nội dung phải được nộp trong vòng ba năm kể từ ngày nộp đơn đăng ký sáng chế tại Uzbekistan.

Thời hạn hiệu lực và gia hạn bằng sáng chế

Phí cấp bằng chính thức phải được thanh toán trong vòng ba tháng kể từ ngày ban hành Thông báo cấp bằng sáng chế. Phí duy trì bằng sáng chế sẽ được tính từ năm thứ 3, phí duy trì trước năm thứ ba cũng sẽ được thu trong thời hạn trên. Tất cả phí duy trì cho những năm tiếp theo sẽ được tính từ ngày nộp đơn và phải được thanh toán trước ngày ngày nộp đơn hằng năm.

Việc công bố thông tin về kiểu dáng công nghiệp trong vòng sáu tháng trước khi nộp đơn sẽ không bác bỏ tính mới của kiểu dáng công nghiệp theo pháp luật của Uzbekistan. Có thể nộp đơn đăng ký nhiều kiểu dáng công nghiệp ở Uzbekistan nếu các kiểu dáng công nghiệp liên quan đến cùng một đối tượng hoặc có thể được xác định là một loại hàng hóa và có một ý tưởng thiết kế duy nhất.

Bằng sáng chế ở Uzbekistan sẽ có hiệu lực trong vòng 20 năm.

Đại diện bởi một luật sư sáng chế

Người nộp đơn quốc tế đăng ký sáng chế tại Uzbekistan nên thực hiện tra cứu bằng sáng chế tại Uzbekistan thông qua một công ty luật, một luật sư về bằng sáng chế có kinh nghiệm.

Rate this post

Rate this post

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *