Nhãn hiệu chứng nhận là gì?

Nhãn hiệu chứng nhận là gì? Pháp luật sở hữu trí tuệ hiện nay quy định như thế nào về 

Có thể bạn quan tâm

nhãn hiệu chứng nhận

Nhãn hiệu chứng nhận là nhãn hiệu mà chủ sở hữu nhãn hiệu cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng trên hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân đó để chứng nhận các đặc tính về xuất xứ, nguyên liệu, vật liệu, cách thức sản xuất hàng hoá, cách thức cung cấp dịch vụ, chất lượng, độ chính xác, độ an toàn hoặc các đặc tính khác của hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu.

Vậy đăng ký nhãn hiệu chứng nhận như thế nào

Tài liệu yêu cầu đối với đơn đăng ký nhãn hiệu chứng nhận (tính chất, chất lượng hoặc nguồn gốc địa lý hay kết hợp các yếu tố) gồm:

– Quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận,

– Tài liệu chứng minh tư cách người nộp đơn (có thể là Giấy phép thành lập tổ chức)

– Tài liệu xác nhận cho phép đăng ký và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận (nguồn gốc địa lý);

– Bản thuyết minh chất lượng hàng hoá/dịch vụ;

– Bản đồ xác định địa giới (yêu cầu bản đồ địa giới này phải được xác nhận của chính quyền địa phương hoặc cơ quan có thẩm quyền, trong trường hợp nhãn hiệu chứng nhận nguồn gốc địa lý hoặc tính chất, chất lượng phụ thuộc vùng địa lý đó).

Một số nhãn hiệu chứng nhận tại Việt Nam như Chè Ba Vì, Sữa Ba Vì, Dứa CAYENNE Đơn Dương….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *