Warning: Use of undefined constant choose_countries - assumed 'choose_countries' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/hmn2ujt5sox9/trademarks.vn/wp-content/themes/flatsome-child/template-parts/posts/layout.php on line 11

Đăng ký sáng chế tại Ukraina

Đăng ký sáng chế tại Ukraina – Mọi công ty sở hữu bằng sáng chế và có ý định mở rộng kinh doanh tại thị trường Ukraina hay tạo ra giá trị lâu dài cũng như tìm nhà đầu tư cho bằng sáng chế của họ hoặc cấp phép bằng sáng chế của họ trong tương lai nên sử dụng hệ thống bằng sáng chế của Ukraina. Điều tối quan trọng đối với các doanh nghiệp là phải nộp đơn đăng ký sáng chế tại Ukraina cho các sáng chế, ngay cả khi việc ra mắt sản phẩm tương ứng trên thị trường Ukraina chưa được triển khai.

Có thể bạn quan tâm

Thời hạn nộp đơn đăng ký sáng chế tại Ukraina

Thời hạn nộp đơn đăng ký sáng chế tại Ukraine yêu cầu quyền ưu tiên là 12 tháng kể từ ngày được hưởng quyền ưu tiên. Việc khôi phục thời hạn này có thể thực hiện trong vòng hai tháng kể từ thời điểm thời hạn hết hiệu lực.

Yêu cầu hồ sơ đăng ký sáng chế tại Ukraina

Đơn xin cấp bằng sáng chế có thể được nộp với bất kỳ ngôn ngữ nào và ngày nộp đơn sẽ được xác định. Tuy nhiên, bản dịch tiếng Ukraina nên được nộp cho Văn phòng Sáng chế trong vòng hai tháng kể từ ngày nộp đơn.

Cần phải cung cấp những thông tin, tài liệu sau trong hồ sơ đăng ký sáng chế tại Ukraina:

  • yêu cầu cấp bằng sáng chế có tên sáng chế và thông tin người nộp đơn;
  • bằng chứng về việc thanh toán phí nộp đơn;
  • bản mô tả sáng chế.

Đối với các đơn xin cấp bằng sáng chế yêu cầu quyền ưu tiên, cần phải cung cấp bản sao được chứng thực của Tài liệu Ưu tiên trong vòng ba tháng kể từ khi nộp đơn đăng ký bằng sáng chế tại Ukraina. Bản dịch của tài liệu ưu tiên sang tiếng Ukraina là không bắt buộc, nhưng có thể được Văn phòng Sáng chế yêu cầu trong một số trường hợp nhất định.

Không bắt buộc phải hợp pháp hóa hoặc công chứng Giấy ủy quyền. Tài liệu này có thể được cung cấp đồng thời với việc nộp đơn hoặc trong vòng hai tháng kể từ ngày nộp đơn.

Thẩm định đơn đăng ký sáng chế tại Ukraina

Đơn đăng ký bằng sáng chế của Ukraine phải trải qua quá trình thẩm định nội dung. Việc thẩm định nội dung được bắt đầu sau khi yêu cầu tương ứng đã được nộp và lệ phí chính thức đã được thanh toán. Người nộp đơn phải nộp đơn yêu cầu và trả lệ phí chính thức trong vòng ba năm kể từ khi nộp đơn.

Thời hạn hiệu lực và gia hạn bằng sáng chế

Bằng sáng chế ở Ukraina có hiệu lực trong hai mươi năm kể từ ngày nộp đơn. Phí duy trì hằng năm trước năm bằng sáng chế được cấp sẽ được thanh toán trong vòng bốn tháng kể từ ngày cấp bằng độc quyền. Có thể trả chậm phí duy trì hiệu lực bằng sáng chế hàng năm với mức phạt 50% trong vòng 12 tháng sau khi hết thời hạn.

Phải mất trung bình 3-5 năm kể từ khi nộp đơn để được cấp bằng sáng chế ở Ukraine.

Đại diện bởi một luật sư sáng chế

Người nộp đơn quốc tế đăng ký sáng chế tại Ukraina nên thực hiện tra cứu bằng sáng chế tại Ukraina thông qua một công ty luật, một luật sư về bằng sáng chế có kinh nghiệm.

Rate this post

Rate this post

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *