ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

tham-dinh-hinh-thuc-don-dang-ky-nhan-hieu Thẩm định hình thức đơn đăng ký nhãn hiệu

Thẩm định hình thức đơn là việc kiểm tra việc tuân thủ các quy định về hình thức đối với đơn. Từ đó đưa ra kết luận đơn có được coi là hợp lệ hay không. Đơn hợp lệ sẽ được xem xét tiếp. Đơn không hợp lệ sẽ bị từ chối. Đơn được coi

Quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể và nhãn hiệu chứng nhận

quy-che-nhan-hieu-tap-the

Nhãn hiệu tập thể là nhãn hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các thành viên của tổ chức là chủ sở hữu nhãn hiệu đó...

Tài liệu chứng minh tư cách người nộp đơn

tai-lieu-xac-minh-tu-cach-nguoi-nop-don

Trường hợp có cơ sở (thông tin, chứng cứ) để nghi ngờ về tính xác thực của các thông tin nêu trong đơn, Cục Sở hữu trí tuệ có...

So sánh Nghị định thư Madrid và Thỏa ước Madrid

so_sanh_nghi_dinh_thu_madrid_va_thoa_uoc_madrid

Hiện nay, việc đăng ký nhãn hiệu quốc tế được thực hiện theo hệ thống Marid, trong đó, bao gồm Nghị định thư Madrid và Thỏa ước Madrid. Cả...

Tiêu chí đánh giá nhãn hiệu nổi tiếng

tieu-chi-danh-gia-nhan-hieu-noi-tieng

Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau. Nhãn hiệu nổi tiếng là nhãn hiệu được...

Ai cần phải đăng ký nhãn hiệu? / Bảo hộ nhãn hiệu ở đâu? / Bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận / Bảo hộ thương hiệu độc quyền tại Hà Nội / Bảo vệ thương hiệu ngay từ đầu /

Thủ tục tách và rút đơn đăng ký nhãn hiệu

Thu-tuc-tach-va-rut-don-dang-ky-nhan-hieu

Thủ tục tách và rút đơn đăng ký nhãn hiệu Tách đơn đăng ký nhãn hiệu là tách một hoặc một số thành phần của nhãn hiệu sang một...

Bảo hộ nhãn hiệu ở đâu? / Bảo hộ thương hiệu độc quyền tại Hà Nội / Bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận / Bảo hộ thương hiệu liệu có khó / Bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu /

Thủ tục chuyển nhượng đơn đăng ký nhãn hiệu

thu-tuc-chuyen-nhuong-don-dang-ky-nhan-hieu

Chuyển nhượng đơn là hình thức đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp tại Cục Sở hữu trí tuệ để chủ sở hữu nhãn hiệu...

Các loại Nhãn hiệu / Công nhận nhãn hiệu nổi tiếng / Bảo hộ thương hiệu độc quyền tại Hà Nội / Chủ sở hữu nhãn hiệu / Ai cần phải đăng ký nhãn hiệu? /

Lưu ý khi đăng ký nhãn hiệu tập thể

luu-y-khi-dang-ky-nhan-hieu-tap-the

Nhãn hiệu tập thể có thể được coi là công cụ hữu hiệu cho các tổ chức, hội, làng nghề. Vìhọ phải vượt qua mọi thách thức vì quy...

Các loại Nhãn hiệu / Bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận / Bảo hộ nhãn hiệu ở đâu? / Chủ sở hữu nhãn hiệu / Đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý /

Gia hạn thời gian trả lời Thông báo của Cục Sở hữu trí tuệ

gia-han-thoi-gian-tra-loi-thong-bao-cua-cuc-so-huu-tri-tue

Quy trình đăng ký nhãn hiệu từ khi nộp đơn đến khi được cấp bằng trên thực tế có thể kéo dài từ 18 đến 24 tháng. Do vậy...

Dấu hiệu không được bảo hộ với danh nghĩa nhãn hiệu

Dâu hiệu không được bảo hộ với danh nghĩa nhãn hiệu

Nhãn hiệu - một trong những đối tượng quyền sở hữu công nghiệp – là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức,...