Đăng ký nhãn hiệu tại Sri Lanka

Đăng ký nhãn hiệu quốc tế tại Sri Lanka

Có thể bạn quan tâm

như thế nào để tiết kiệm và đúng luật? Bài viết dưới đây sẽ phân tích chi tiết về: quy trình đăng ký nhãn hiệu tại Sri Lanka, lưu ý và thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Sri Lanka để bảo vệ thương hiệu cho doanh nghiệp.

Dang Ky Nhan Hieu Tai Sri Lanka
Dang Ky Nhan Hieu Tai Sri Lanka

Sri Lanka là một trong số các quốc gia áp dụng nguyên tắc “first to file”, do đó việc đăng ký nhãn hiệu tại đây là hoạt động bắt buộc để có thể được cấp quyền đối với nhãn hiệu, Chỉ trong một số trường hợp ngoại lệ, nhãn hiệu nổi tiếng chưa được đăng ký mới có thể được bảo hộ. Đơn đăng ký nhãn hiệu phải được nộp cho Cục Sở hữu Trí tuệ Sri Lanka (NIPO).

Yêu cầu về đơn đăng ký nhãn hiệu quốc tế tại Sri Lanka

Đơn đăng ký nhãn hiệu quốc tế tại Sri Lanka phải có những nội dung sau:

  • Nhãn hiệu được chọn để đăng ký;
  • yêu cầu đăng ký nhãn hiệu
  • Thông tin chi tiết của người nộp đơn;
  • Danh sách hàng hóa và/hoặc dịch vụ được đăng ký cho nhãn hiệu.
  • Tài liệu ưu tiên

Yêu cầu đối với Giấy ủy quyền

Để được nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Sri Lanka, chủ đơn đăng ký nhãn hiệu phải ký Giấy uỷ quyền (POA) cho Đại diện sở hữu trí tuệ tại Sri Lanka trong vòng 3 tháng kể từ ngày nộp đơn. Giấy ủy quyền phải được công chứng.

Thẩm định, công bố và phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu ở Sri Lanka

Đơn đăng ký nhãn hiệu tại Sri Lanka sẽ trải qua quá trình thẩm định hình thức và nội dung.

Việc đăng ký nhãn hiệu tại Sri Lanka có thể bị phản đối trong vòng ba tháng kể từ khi đơn đăng ký được công bố.

Thời hạn hiệu lực và gia hạn nhãn hiệu tại Sri Lanka

Phí đăng ký nhãn hiệu tại Sri Lanka phải được thanh toán trong vòng 60 ngày kể từ ngày nhận được Thông báo cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu. Thời hạn của nhãn hiệu đã được đăng ký tại Sri Lanka là mười năm kể từ ngày đăng ký, và có thể được gia hạn 10 năm một lần. Đơn gia hạn phải được nộp trong vòng 1 năm trước ngày nhãn hiệu hết hạn. Có thể kéo dài khoảng thời gian trên thêm 6 tháng nếu trả thêm phụ phí.

Yêu cầu sử dụng đối với nhãn hiệu sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại Sri Lanka

Nhãn hiệu tại Sri Lanka sau khi được cấp Giấy chứng nhận có thể bị hủy bỏ nếu không được sử dụng trong thời gian liên tục 5 năm sau khi nhãn hiệu được đăng ký.

Đại diện đăng ký nhãn hiệu tại Sri Lanka

Đối với người nộp đơn đăng ký nhãn hiệu quốc tế tại Sri Lanka, cần thực hiện tra cứu nhãn hiệu tại Sri Lanka thông qua một công ty luật và đại diện sở hữu trí tuệ tại Sri Lanka.

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *