TÊN MIỀN

Trach Nhiem Cua Nguoi Su Dung Ten Mien Trách nhiệm của nguời sử dụng tên miền

Sau khi được cấp tên miền, các cá nhân, tổ chức sử dụng tên miền phải hoàn toàn tuân thủ theo đúng các quy định về “Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đăng ký sử dụng tên miền tại Thông tư số 09/2008/TT-BTTTT ngày 24/12/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông. Chủ thể đăng ký sử [...]

Tra cứu tên miền tại Hà Nội

Tra Cuu Ten Mien Tai Ha Noi

Tra cứu tên miền tại Hà Nội, Kiểm tra thông tin tên miền, bạn muốn đăng ký tên miền nhưng không biết liệu rằng đã có ai đăng ký tên...

Quy định của pháp luật về cách đặt tên miền

Quy Dinh Cua Phap Luat Ve Cach Dat Ten Mien

Tên miền được coi là một chỉ dẫn đầu tiên tác động, hướng tới người dùng. Tên miền cung cấp một hình thức đại diện, hay nói cách khác,...

Hồ sơ đăng ký tên miền tại Việt Nam

Ho So Dang Ky Ten Mien

Hồ sơ đăng ký tên miền bao gồm những tài liệu gì? Để đăng ký tên miền cần cung cấp những thông tin gì? 1) Đối với tổ chức:...

Đăng ký tên miền tại Thành phố Hồ Chí Minh 

Dang Ky Ten Mien Tai Tp Hcm

Đăng ký tên miền tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng giống như thủ tục đăng ký tại các tỉnh thành khác trong cả nước như Hà Nội, Đà Nẵng,...

Đăng ký tên miền tại Hà Nội

Dang Ky Ten Mien Tai Ha Noi

Theo quy định về việc đăng ký tên miền thì các cá nhân, tổ chức không phân biệt trong hay ngoài lãnh thổ nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt...

Đăng ký tên miền Quốc tế

Dang Ky Ten Mien Quoc Te

Đăng ký tên miền quốc tế là thủ tục để đăng ký các tên miền có tận cùng là các đuôi miền quốc tế như .com; .net; .asia…Thủ tục như...

Đăng ký bảo hộ tên miền website

Dang Ky Bao Ho Ten Mien Website

Đăng ký bảo hộ tên miền website. Doanh nghiệp đã quan tâm đến việc đăng ký bảo hộ tên miền website? Điều này quan trọng như việc đăng ký bảo...