Warning: Use of undefined constant choose_countries - assumed 'choose_countries' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/hmn2ujt5sox9/trademarks.vn/wp-content/themes/flatsome-child/template-parts/posts/layout.php on line 11

Đăng ký nhãn hiệu tại Áo

Đăng ký nhãn hiệu tại Áo như thế nào để tiết kiệm và đúng luật? Bài viết dưới đây sẽ phân tích chi tiết về: quy trình đăng ký nhãn hiệu tại Áo, lưu ý và thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Áo để bảo vệ thương hiệu cho doanh nghiệp.

Có thể bạn quan tâm

Áo là một trong số các quốc gia áp dụng nguyên tắc “first to file”, do đó việc đăng ký nhãn hiệu tại quốc gia này là hoạt động bắt buộc để có thể được cấp quyền đối với nhãn hiệu. Chỉ trong một số trường hợp ngoại lệ, nhãn hiệu nổi tiếng chưa được đăng ký mới có thể được bảo hộ.

Đơn đăng ký nhãn hiệu phải được nộp cho Văn phòng nhãn hiệu tại Áo, hoặc bằng cách nộp đơn đăng ký Nhãn hiệu Liên minh Châu Âu (EUTM) để nhãn hiệu được cấp phép bảo hộ tại các quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu.

Áo cũng là một quốc gia thành viên của Nghị định thư Madrid. Do đó, có thể gia hạn đăng ký quốc tế đối với nhãn hiệu thông qua Hệ thống Madrid tại quốc gia này.

Yêu cầu về đơn đăng ký nhãn hiệu tại Áo

Ngôn ngữ chính thức của quá trình đăng ký nhãn hiệu tại Cơ quan nhãn hiệu tại Áo là tiếng Đức.

Đơn đăng ký nhãn hiệu quốc tế tại Áo phải có những thông tin sau:

  • Nhãn hiệu được chọn để đăng ký;
  • Thông tin chi tiết của người nộp đơn;
  • Danh sách hàng hóa và/hoặc dịch vụ được đăng ký cho nhãn hiệu.

Thông thường người nộp đơn không bắt buộc phải nộp Tài liệu Ưu tiên; tuy nhiên, tài liệu này có thể được yêu cầu bởi Văn phòng Sáng chế và Nhãn hiệu Áo.

Yêu cầu đối với Giấy ủy quyền

Bản gốc hoặc bản sao có chứng thực của Giấy ủy quyền phải được nộp cho Văn phòng Sáng chế và Nhãn hiệu Áo. Tài liệu này phải được cung cấp cùng thời điểm nộp đơn đăng ký nhãn hiệu.

Thẩm định, công bố và phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu ở Áo

Quá trình thẩm định nhãn hiệu bao gồm việc thẩm định hình thức, tra cứu các nhãn hiệu trước đó (tùy chọn) và kiểm tra tính khác biệt. Thời gian phản đối đối với nhãn hiệu ở Áo là ba tháng kể từ khi công bố đăng ký.

Thời hạn hiệu lực và gia hạn nhãn hiệu tại Áo

Thời hạn của nhãn hiệu đã được đăng ký tại Áo là 10 năm kể từ ngày đăng ký, và có thể được gia hạn 10 năm một lần. Đơn gia hạn phải được nộp trong vòng 12 tháng trước ngày nhãn hiệu hết hạn, những cũng có thể nộp muộn đơn trong vòng 6 tháng với điều kiện phải trả thêm phí nộp muộn.

Quá trình đăng ký nhãn hiệu tại Áo sẽ kéo dài khoảng 3-4 tháng trong trường hợp thủ tục đăng ký suôn sẻ.

Yêu cầu sử dụng đối với nhãn hiệu

Nhãn hiệu tại Áo sau khi được cấp Giấy chứng nhận có thể bị hủy bỏ nếu không được sử dụng trong thời gian liên tục 5 năm sau khi nhãn hiệu được đăng ký.

Đại diện đăng ký nhãn hiệu tại Áo

Đối với người nộp đơn đăng ký nhãn hiệu quốc tế tại Áo, cần thực hiện tra cứu nhãn hiệu tại Áo thông qua một công ty luật và đại diện sở hữu trí tuệ tại Áo.

Rate this post

Rate this post

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *