Đăng ký nhãn hiệu tại Bồ Đào Nha

Việc đăng ký nhãn hiệu tại Bồ Đào Nha là bắt buộc để được cấp quyền đối với nhãn hiệu, vì đây là một trong những quốc gia sử dụng nguyên tắc “first to file”.

Có thể bạn quan tâm

Dang Ky Nhan Hieu Tai Bo Dao Nha
Đăng ký nhãn hiệu là nhiệm vụ tiên quyết đối với các doanh nghiệp muốn kinh doanh tại Bồ Đào Nha. Ảnh: pinterest

Quy tắc đăng ký nhãn hiệu tại Bồ Đào Nha

Chỉ trong một số trường hợp ngoại lệ, nhãn hiệu chưa đăng ký mới có thể được bảo hộ. Các đơn đăng ký nhãn hiệu phải được nộp cho Viện Sở hữu Công nghiệp Bồ Đào Nha (INPI). Việc đăng ký nhãn hiệu tại Bồ Đào Nha cũng có thể cấp quyền bảo hộ ở Madeira và Azores.

Bồ Đào Nha cũng là một thành viên của Liên minh Châu Âu, do đó Thương hiệu của Liên minh Châu Âu (EUTM) được bảo hộ trong khu vực tài phán này. Bồ Đào Nha cũng là một quốc gia thành viên của Nghị định thư Madrid. Do đó, các doanh nghiệp đăng ký nhãn hiệu tại quốc gia này có thể gia hạn đăng ký quốc tế đối với nhãn hiệu thông qua Hệ thống Madrid.

Những lưu ý khi đăng ký nhãn hiệu

Nếu bạn đăng ký một nhãn hiệu kết hợp (bao gồm cả yếu tố từ ngữ và yếu tố tượng hình) ở Bồ Đào Nha, thì việc độc quyền sử dụng nhãn hiệu bị giới hạn trong việc sử dụng nhãn hiệu theo cách thức chính xác mà đơn đăng ký nhãn hiệu được nộp và đăng ký. Nếu bạn muốn sử dụng thành phần từ ngữ của nhãn hiệu riêng biệt với logo (hoặc ngược lại), bạn nên đăng ký nhãn hiệu khác chỉ bao gồm các yếu tố từ hoặc tượng hình mà bạn muốn sử dụng và bảo hộ riêng biệt.

Tuy nhiên, nếu bên thứ ba có ý định đăng ký hoặc sử dụng nhãn hiệu cho hàng hóa hoặc dịch vụ tương tự, bao gồm một phần nhãn hiệu của bạn, bạn sẽ có quyền phản đối đơn đăng ký dựa trên sự giống nhau có thể gây nhầm lẫn giữa các nhãn hiệu.

Các hành động phản đối có thể được nộp bởi các bên thứ ba đối với đơn đăng ký nhãn hiệu trong khoảng thời gian hai (2) tháng sau khi đơn đăng ký nhãn hiệu được công bố trong Công báo Sở hữu Công nghiệp.

Thời hạn đăng ký nhãn hiệu

Nhãn hiệu không cần thiết phải được sử dụng ở Bồ Đào Nha để có thể được đăng ký. Tuy nhiên, nếu nhãn hiệu không được sử dụng trong khoảng thời gian hơn năm (5) năm, nếu không nó có thể sẽ bị hủy bỏ.

Ở Bồ Đào Nha, các nhãn hiệu đã được đăng ký có hiệu lực mười (10) năm. Sau đó, chúng có thể được gia hạn vô thời hạn theo chu kỳ mười năm. Việc gia hạn nhãn hiệu có thể được yêu cầu trong vòng sáu (6) tháng trước ngày hết hạn hoặc sáu tháng sau khoảng thời gian gia hạn, cùng với khoản thanh toán phí gia hạn muộn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *