Warning: Use of undefined constant choose_countries - assumed 'choose_countries' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/hmn2ujt5sox9/trademarks.vn/wp-content/themes/flatsome-child/template-parts/posts/layout.php on line 11

Đăng ký sáng chế tại Maroc

Đăng ký sáng chế tại Maroc – Mọi công ty sở hữu bằng sáng chế và có ý định mở rộng kinh doanh tại thị trường Maroc hay tạo ra giá trị lâu dài cũng như tìm nhà đầu tư cho bằng sáng chế của họ hoặc cấp phép bằng sáng chế của họ trong tương lai nên sử dụng hệ thống bằng sáng chế của Maroc. Điều tối quan trọng đối với các doanh nghiệp là phải nộp đơn đăng ký sáng chế tại Maroc cho các sáng chế, ngay cả khi việc ra mắt sản phẩm tương ứng trên thị trường Maroc chưa được triển khai.

Có thể bạn quan tâm

Maroc đã trở thành quốc gia thành viên của Tổ chức Sáng chế Châu Âu (EPO) và chấp nhận các bằng sáng chế của Châu Âu được nộp vào hoặc sau ngày 1 tháng 3 năm 2015. Sau các bằng sáng chế Châu Âu được xác nhận hợp lệ, chúng sẽ được bảo hộ giống như bằng sáng chế do EPO cấp tại 38 quốc gia thành viên hiện nay của Tổ chức Sáng chế Châu Âu.

Thời hạn nộp đơn đăng ký sáng chế tại Maroc

Đơn xin cấp bằng sáng chế yêu cầu quyền ưu tiên thông thường phải được nộp trong vòng 12 tháng kể từ ngày ưu tiên. Việc khôi phục thời hạn này là không thể.

Thời hạn tham gia giai đoạn PCT quốc gia tại Maroc là 31 tháng kể từ ngày ưu tiên. Việc khôi phục thời hạn này là không thể.

Yêu cầu hồ sơ đăng ký sáng chế tại Maroc

Ngôn ngữ đăng ký sáng chế chính thức ở Maroc là tiếng Pháp. Có thể nộp đơn đăng ký bằng bất kỳ ngôn ngữ nào khác. Bản dịch phải được nộp trong vòng ba tháng.

Cần phải cung cấp những thông tin, tài liệu sau trong hồ sơ đăng ký sáng chế tại Maroc:

  • yêu cầu cấp bằng sáng chế có tên sáng chế và thông tin người nộp đơn;
  • bằng chứng về việc thanh toán phí nộp đơn.

Tài liệu ưu tiên được dịch sang tiếng Pháp phải được nộp cho Cơ quan Sáng chế trong vòng ba tháng kể từ ngày nộp đơn đăng ký sáng chế tại Maroc.

Bản sao Giấy ủy quyền được ký phải được nộp trong vòng 2 tháng kể từ ngày nộp đơn. Không cần hợp thức hóa/công chứng tài liệu này.

Thẩm định đơn đăng ký sáng chế tại Maroc

Việc thẩm định nội dung cần được yêu cầu đồng thời với việc nộp đơn đăng ký bằng sáng chế của Maroc.

Thời gian gia hạn tính mới được quy định đối với các đơn xin cấp bằng sáng chế ở Maroc là 12 tháng trước ngày nộp đơn.

Thời hạn hiệu lực và gia hạn bằng sáng chế

Bằng sáng chế ở Maroc có hiệu lực trong hai mươi năm kể từ ngày nộp đơn. Phí duy trì hiệu lực bằng sáng chế hàng năm sẽ đến hạn vào ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên hằng năm. Tuy nhiên, chúng chỉ được thanh toán sau khi được cấp bằng sáng chế cho những năm tiếp theo và không được thanh toán cho những năm đã hết hiệu lực trước khi cấp bằng sáng chế. Việc thanh toán không được thực hiện quá khoảng thời gian 12 tháng trước ngày đến hạn. Có thể thanh toán chậm trong vòng 6 tháng sau khi đến hạn với điều kiện phải trả phụ phí.

Đại diện bởi một luật sư sáng chế

Người nộp đơn quốc tế đăng ký sáng chế tại Maroc nên thực hiện tra cứu bằng sáng chế tại Maroc thông qua một công ty luật, một luật sư về bằng sáng chế có kinh nghiệm.

Rate this post

Rate this post

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *