Warning: Use of undefined constant choose_countries - assumed 'choose_countries' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/hmn2ujt5sox9/trademarks.vn/wp-content/themes/flatsome-child/template-parts/posts/layout.php on line 11

Đăng ký sáng chế tại Phần Lan

Đăng ký sáng chế tại Phần Lan – Mọi công ty sở hữu bằng sáng chế và có ý định mở rộng kinh doanh tại thị trường Phần Lan hay tạo ra giá trị lâu dài cũng như tìm nhà đầu tư cho bằng sáng chế của họ hoặc cấp phép bằng sáng chế của họ trong tương lai nên sử dụng hệ thống bằng sáng chế của Phần Lan. Điều tối quan trọng đối với các doanh nghiệp là phải nộp đơn đăng ký sáng chế tại Phần Lan cho các sáng chế, ngay cả khi việc ra mắt sản phẩm tương ứng trên thị trường Phần Lan chưa được triển khai.

Có thể bạn quan tâm

Thời hạn nộp đơn đăng ký sáng chế tại Phần Lan

Thời hạn nộp đơn đăng ký sáng chế yêu cầu quyền ưu tiên ở Phần Lan là 12 tháng kể từ ngày được ưu tiên. Trong trường hợp thời hạn này đã hết, đơn đăng ký sáng chế ở Phần Lan vẫn có thể được nộp lại trong vòng 16 tháng kể từ ngày ưu tiên sớm nhất.

Yêu cầu hồ sơ đăng ký sáng chế tại Phần Lan

Đơn xin cấp bằng sáng chế ở Phần Lan có thể được nộp và xử lý bằng tiếng Phần Lan, tiếng Thụy Điển (chỉ khi là ngôn ngữ mẹ đẻ của người nộp đơn) hoặc tiếng Anh. Nếu nộp bằng tiếng Anh, bản dịch tiếng Phần Lan của bản tóm tắt và các yêu cầu bảo hộ phải được cung cấp trong vòng 18 tháng kể từ ngày nộp đơn trước khi công bố đơn.

Cần phải cung cấp những thông tin, tài liệu sau trong hồ sơ đăng ký sáng chế tại Phần Lan:

  • yêu cầu cấp bằng sáng chế có tên sáng chế và thông tin người nộp đơn;
  • mô tả, yêu cầu bảo hộ và bản tóm tắt của sáng chế (bằng tiếng Phần Lan hoặc tiếng Anh);
  • bản vẽ (nếu có).

Bản sao có chứng thực gốc của Tài liệu Ưu tiên phải được nộp trong vòng 16 tháng kể từ ngày ưu tiên. Văn phòng có thể yêu cầu bản dịch của những tài liệu này.

Một luật sư có thể được chỉ định bằng cách nêu thông chi tiết của luật sư trong mẫu đơn (có chữ ký của người nộp đơn) hoặc bằng cách nộp Giấy ủy quyền riêng. Cần nộp Giấy ủy quyền đã được ký. Thời hạn nộp Giấy ủy quyền là hai tháng kể từ khi có thông báo của Văn phòng sáng chế.

Thẩm định đơn đăng ký sáng chế tại Phần Lan

Các đơn đăng ký bằng sáng chế của Phần Lan sẽ được thẩm định xem có tuân thủ các yêu cầu về hình thức và nội dung hay không. Việc thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế tại Phần Lan được tiến hành tự động và không cần nộp yêu cầu cụ thể nào.

Thời hạn hiệu lực và gia hạn bằng sáng chế

Thời hạn thanh toán phí công bố chính thức là hai tháng kể từ khi Văn phòng sáng chế Phần Lan ra thông báo. Bằng sáng chế tại Phần Lan có hiệu trong vòng 20 năm kể từ ngày nộp đơn. Ngày đến hạn nộp phí duy trì hàng năm là ngày cuối cùng của tháng có ngày nộp đơn. Phí duy trì hàng năm sẽ đến hạn từ năm đầu tiên, tuy nhiên, phí cho năm thứ nhất và thứ hai phải trả cùng với phí duy trì cho năm thứ ba. Phí duy trì hằng năm không được thanh toán sớm hơn 6 tháng trước ngày đến hạn. Có thể thanh toán chậm trong vòng 6 tháng sau ngày đến hạn, với điều kiện phải trả phụ phí 20%.

Đại diện bởi một luật sư sáng chế

Người nộp đơn quốc tế đăng ký sáng chế tại Phần Lan nên thực hiện tra cứu bằng sáng chế tại Phần Lan thông qua một công ty luật, một luật sư về bằng sáng chế có kinh nghiệm.

Rate this post

Rate this post

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *