3 Lý do đăng ký nhãn hiệu

Lý do đăng ký nhãn hiệu là gì ? Tại sao cần đăng ký nhãn hiệu. Đăng ký nhãn hiệu có tốn nhiều chi phí không ? Và quy trình đăng ký nhãn hiệu như thế nào ?

Có thể bạn quan tâm

Xác lập quyền sở hữu đối với nhãn hiệu chủ yếu thông qua thủ tục đăng kí nhãn hiệu tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Tại sao lại cần phải đăng ký, đăng ký thế nào, ở đâu…

Để được độc quyền sử dụng thì chủ nhãn hiệu bắt buộc phải thông qua thủ tục đăng ký nhãn hiệu. Việc pháp luật quy định đăng kí quyền SHCN là một thủ tục bắt buộc bởi nhiều lí do.

– Thứ nhất, việc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền là cơ sở pháp lý để xác định tư cách của chủ sở hữu, xác định thứ tự đăng kí bảo hộ, là cơ sở để giải quyết các tranh chấp liên quan đến đối tượng.

– Thứ hai, đăng kí nhãn hiệu là một cách thức để công khai hóa quyền sở hữu đối với các loại tài sản vô hình cho các chủ thể khác biết.

– Thứ ba, thông qua các thủ tục đăng ký, Nhà nước có thể khuyến khích, phổ biến pháp luật, lợi ích to lớn của việc đăng ký nhãn hiệu và khuyến khích các hoạt động sáng tạo trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp và thương mại.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *