Thủ tục tách và rút đơn đăng ký nhãn hiệu

Thủ tục tách và rút đơn đăng ký nhãn hiệu

Có thể bạn quan tâm

Tách đơn đăng ký nhãn hiệu là tách một hoặc một số thành phần của nhãn hiệu sang một hoặc nhiều đơn mới. Hoặc tách một phần danh mục hàng hoá, dịch vụ trong đơn đăng ký nhãn hiệu sang một hoặc nhiều đơn mới.

Đơn tách mang số đơn mới và được lấy ngày nộp đơn của đơn ban đầu hoặc (các) ngày ưu tiên của đơn ban đầu (nếu có). Được công bố sau khi có quyết định chấp nhận đơn hợp lệ.

Đơn ban đầu (sau khi bị tách) tiếp tục được xử lý theo thủ tục thông thường và người nộp đơn phải nộp lệ phí sửa đổi, bổ sung đơn.

Hồ sơ tách đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu

  • Công văn yêu cầu tách đơn, nêu rõ lý do của việc tách và nội dung tách đơn.
  • Giấy ủy quyền (nếu nộp hồ sơ thông qua đại diện)
  • Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí.

Rút đơn đăng ký nhãn hiệu là việc chủ sở hữu từ bỏ đơn đăng ký của mình trước khi Cục ra quyết định Cấp văn bằng hay từ chối Cấp văn bằng

– Trước khi cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp quyết định cấp hoặc từ chối cấp văn bằng bảo hộ, người nộp đơn có quyền tuyên bố rút đơn đăng ký sở hữu công nghiệp bằng văn bản do chính mình đứng tên hoặc thông qua tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp nếu giấy ủy quyền có nêu rõ việc ủy quyền rút đơn. Nói ngắn gọn là chủ sở hữu có quyền tự mình hoặc thông qua đại diện tiến hành rút đơn trước khi Cục SHTT ra quyết định cấp hoặc từ chối cấp văn bằng (khoảng  18-24 tháng)

– Từ thời điểm người nộp đơn tuyên bố rút đơn, mọi thủ tục tiếp theo liên quan đến đơn đó sẽ bị chấm dứt; các khoản phí, lệ phí đã nộp liên quan đến những thủ tục chưa bắt đầu tiến hành được hoàn trả theo yêu cầu của người nộp đơn.

– Mọi đơn đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp đã rút hoặc bị coi là đã rút nếu chưa công bố và mọi đơn đăng ký nhãn hiệu đã rút đều được coi là chưa từng được nộp, trừ trường hợp đơn được dùng làm căn cứ để yêu cầu hưởng quyền ưu tiên.

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *