Đăng ký nhãn hiệu tại Iceland

Đăng ký nhãn hiệu tại Iceland – Iceland là quốc gia thành viên của Nghị định thư Madrid. Có thể bảo hộ nhãn hiệu tại Iceland bằng cách đăng ký nhãn hiệu.

Có thể bạn quan tâm

Dang Ky Nhan Hieu Tai Iceland
Đăng ký nhãn hiệu tại Iceland nhanh chóng. Ảnh: pinterest

Yêu cầu để đăng ký nhãn hiệu tại Iceland

Đơn đăng ký nhãn hiệu phải được nộp tại Văn phòng Sáng chế Iceland (IPO) bởi một công ty luật tại quốc gia này. Giấy ủy quyền không hợp pháp cũng rất cần thiết cùng với đơn đăng ký nhãn hiệu.

Thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Iceland

Quá trình đăng ký bao gồm việc kiểm tra chính thức và kiểm tra tính khác biệt. Mất khoảng 2-4 tháng kể từ khi nộp đơn đầu tiên đến khi có thể đăng ký nhãn hiệu thành công. Sau khi đăng ký, nhãn hiệu được xuất bản hàng tháng tại Công báo của Văn phòng Sáng chế. Thời gian phản đối là 2 tháng kể từ ngày công bố đơn.

Thời hạn đăng ký nhãn hiệu

Nhãn hiệu được đăng ký ở Iceland có hiệu lực trong 10 năm và bắt đầu kể từ ngày đăng ký. Doanh nghiệp có thể gia hạn nhãn hiệu của mình trong chu kỳ 10 năm.

Đăng ký nhãn hiệu: Các phương thức

ĐĂNG KÝ QUỐC GIA: Nếu bạn chỉ muốn đăng ký Nhãn hiệu của mình ở một quốc gia, bạn chỉ cần nộp đơn đăng ký quốc gia tại văn phòng nhãn hiệu của quốc gia đó.

LIÊN MINH CHÂU ÂU (NHÃN HIỆU CỘNG ĐỒNG): Vì quốc gia này là thành viên của Liên minh châu Âu, nên việc Bảo hộ Nhãn hiệu có thể được cấp bằng cách đăng ký Nhãn hiệu Cộng đồng (CTM), có hiệu lực trong thời hạn 10 năm ở tất cả các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu.

ĐĂNG KÝ QUỐC TẾ (HỆ THỐNG MADRID) *: Nếu bạn đã nộp đơn đăng ký nhãn hiệu hoặc đã đăng ký nhãn hiệu ở một hoặc nhiều quốc gia thuộc Liên minh Madrid (dựa trên Thỏa ước Madrid và Nghị định thư Madrid), bạn có thể được bảo hộ nhãn hiệu bằng cách nộp đơn ứng dụng, được gọi là Đăng ký Quốc tế (Hệ thống Madrid). * Lưu ý: Phí cho Đơn đăng ký nhãn hiệu quốc tế (WIPO) sẽ được tính cho từng quốc gia riêng lẻ hoặc nhiều quốc gia.

Lưu ý

Nếu nhãn hiệu không được sử dụng trong 5 năm kể từ khi đăng ký hoặc sau đó không được sử dụng trong thời gian liên tục 5 năm, nhãn hiệu đó có thể bị hủy bỏ. Việc sử dụng nhãn hiệu sau đó có thể khôi phục quyền bảo hộ, nếu không có bên thứ ba nào nộp đơn đăng ký nhãn hiệu trùng hoặc tương tự trong thời gian chờ đợi, và nếu không có bên nào yêu cầu hủy bỏ do không sử dụng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *