Đăng ký sáng chế tại Singapore

Dang-ky-bao-ho-sang-che-tai-Singapore

Đăng ký sáng chế ở Singapore được tiến hành qua 5 giai đoạn: Tiếp nhận đơn tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ Singapore, Công bố đơn sáng chế, Thẩm định đơn đăng ký độc quyền sáng chế, Cấp bằng độc quyền sáng chế tại Singapore, Duy trì hàng năm Tại sao phải đăng ký sáng chế

Đăng ký bảo hộ sáng chế tại Thái Lan

Dang-ky-bao-ho-sang-che-tai-Thai-Lan

Đăng ký bảo hộ sáng chế tại Thái Lan có thể được thực hiện bằng một trong các cách sau: Đăng ký sáng chế trực tiếp tại Thái Lan hoặc Đăng ký sáng chế Quốc tế đồng thời chỉ định bảo hộ tại Thái Lan Để đăng ký bảo hộ sáng chế tại Thái Lan thì sáng chế đó phải đáp ứng yêu

Đăng ký bảo hộ sáng chế tại Thụy Sỹ

Dang-ky-bao-ho-sang-che-tai-thuy-sy

Đăng ký bảo hộ sáng chế tại Thụy Sỹ (Thụy Sĩ) chủ sở hữu sáng chế phải cung cấp cho cơ quan sáng chế Thụy Sỹ bộ hồ sơ đăng ký sáng chế tại Thụy Sỹ. Đăng ký bảo hộ sáng chế tại Thụy Sỹ nói riêng và tại Châu Âu EU nói chung thì Giải pháp

Đăng ký bảo hộ sáng chế tại Nhật Bản

Dang-ky-bao-ho-sang-che-tai-Nhat-Ban

Đăng ký bảo hộ sáng chế tại Nhật Bản. Nhật Bản, một cường quốc về công nghệ, là quốc gia có mạng Internet phát triển nhất thế giới một quốc gia có nền kinh tế phát triển và cũng là một đối tác lớn của Việt Nam. Đăng ký bảo hộ sáng chế tại Nhật Bản nơi mà

Dấu hiệu dùng để phân biệt nhãn hiệu hàng hóa

Dau-hieu-dung-de-phan-biet-nhan-hieu-hang-hoaDau-hieu-dung-de-phan-biet-nhan-hieu-hang-hoa

Dấu hiệu dùng để phân biệt nhãn hiệu hàng hóa. Căn cứ theo mục đích của nhãn hàng hóa , hầu như bất kì dấu hiệu nào có khả năng phân biệt nhãn hiệu hàng hóa này với hàng hóa khác đều có thể dùng làm nhãn hiệu hàng hóa. Cụ thể bao gồm các

Điều kiện để nhãn hiệu được bảo hộ

dieu-kien-de-nhan-hieu-duoc-bao-ho

Điều kiện để nhãn hiệu được bảo hộ. Để được bảo hộ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, một nhãn hiệu phải đáp ứng những điều kiện gì ? Căn cứ Điều 72 Luật Sở hữu trí tuệ quy định: “Điều 72. Điều kiện chung đối với nhãn hiệu được bảo hộ

Li-xăng nhãn hiệu hàng hóa

li-xang-nhan-hieu-hang-hoali-xang-nhan-hieu-hang-hoa

Li-xăng nhãn hiệu hàng hóa có thể được hiểu là việc chủ sở hữu nhãn hiệu hàng hóa cho phép một pháp nhân hoặc cá nhân khác sử dụng nhãn hiệu của mình trên một vùng lãnh thổ nhất định trong một khoảng thời gian nhất định, trong đó nhãn  hiệu được li-xăng phải thuộc

Yêu cầu của việc sử dụng nhãn hiệu hàng hóa

Yeu-cau-cua-viec-su-dung-nhan-hieu-hang-hoaYeu-cau-cua-viec-su-dung-nhan-hieu-hang-hoa

Yêu cầu của việc sử dụng nhãn hiệu hàng hóa được quy định như thế nào? Tại sao lại đặt ra yêu cầu đối với việc sử dụng nhãn hiệu hàng hóa? Một nhãn hiệu hàng hóa có thể được bảo hộ trên cơ sở việc sử dụng hoặc đăng ký. Công ước paris buộc

Những dấu hiệu bị cấm bảo hộ nhãn hiệu

102

Nhãn hiệu hàng là những dấu hiệu dùng phân biệt hàng hóa, dịch vụ cùng loại của các cơ sở sản xuất, kinh doanh khác nhau. Không phải yếu tố nào tạo thành nhãn hiệu nào cũng được bảo hộ. Những yếu tố sau đây bị từ chối bảo hộ nhãn hiệu kể cả trong trường hợp kết hợp với các yếu tố khác.

Hiệu lực của Bằng bảo hộ giống cây trồng

hieu-luc-cua-bang-bao-ho-giong-cay-trong

Hiệu lực của Bằng bảo hộ giống cây trồng được quy định như thế nào ? Chúng tôi là một đơn vị nghiên cứu độc lập, hiện đã nghiên cứu thành công một giống cây trồng mới, chúng tôi đang tìm hiểu thủ tục đăng ký độc quyền tại Cục sở hữu trí tuệ. Xin