Warning: Use of undefined constant choose_countries - assumed 'choose_countries' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/hmn2ujt5sox9/trademarks.vn/wp-content/themes/flatsome-child/template-parts/posts/layout.php on line 11

Đăng ký sáng chế tại Áo

Đăng ký sáng chế tại Áo – Mọi công ty sở hữu bằng sáng chế và có ý định mở rộng kinh doanh tại thị trường Áo hay tạo ra giá trị lâu dài cũng như tìm nhà đầu tư cho bằng sáng chế của họ hoặc cấp phép bằng sáng chế của họ trong tương lai nên sử dụng hệ thống bằng sáng chế của Áo. Điều tối quan trọng đối với các doanh nghiệp là phải nộp đơn đăng ký sáng chế tại Áo cho các sáng chế, ngay cả khi việc ra mắt sản phẩm tương ứng trên thị trường Áo chưa được triển khai.

Có thể bạn quan tâm

Thời hạn nộp đơn đăng ký sáng chế tại Áo

Đơn xin cấp bằng sáng chế yêu cầu quyền ưu tiên thông thường phải được nộp trong vòng 12 tháng kể từ ngày ưu tiên. Thời hạn này có thể được tăng thêm 2 tháng trong một số trường hợp cụ thể.

Yêu cầu hồ sơ đăng ký sáng chế tại Áo

Ngôn ngữ chính thức của đơn đăng ký sáng chế tại Áo là tiếng Đức, tuy nhiên, tài liệu này cũng có thể được nộp với tiếng Anh hoặc tiếng Pháp. Văn phòng cấp bằng sáng chế tại Áo sẽ tiến hành tra cứu và gửi báo cáo tra cứu cho các đơn đăng ký bằng tiếng Đức, tiếng Anh hoặc tiếng Pháp. Tuy nhiên, bản dịch tiếng Đức phải được nộp trong vòng hai tháng sau khi nhận được thông báo chính thức.

Cần phải cung cấp những thông tin, tài liệu sau trong hồ sơ đăng ký sáng chế tại Áo:

  • tên và địa chỉ của người nộp đơn và đại diện cấp bằng sáng chế;
  • yêu cầu cấp bằng sáng chế;
  • bản mô tả đặc điểm kỹ thuật bằng sáng chế bằng tiếng Anh, tiếng Pháp hoặc tiếng Đức;

Thông thường không bắt buộc phải cung cấp Tài liệu Ưu tiên; tuy nhiên, tài liệu này có thể được Văn phòng Sáng chế yêu cầu.

Cần có bản sao có chữ ký của Giấy ủy quyền. Tài liệu này phải được nộp cùng với đơn đăng ký sáng chế tại Áo.

Thẩm định đơn đăng ký sáng chế tại Áo

Đơn xin cấp bằng sáng chế tại Áo phải trải qua quá trình thẩm định hình thức và nội dung. Việc thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế của Áo được tiến hành tự động mà không cần bất kỳ yêu cầu cụ thể nào.

Nếu việc tiết lộ thông tin về sáng chế đã được thực hiện trong vòng sáu tháng trước ngày nộp đơn hoặc do hậu quả của sự lạm dụng rõ ràng của người nộp đơn hoặc người tiền nhiệm hợp pháp của họ, hoặc do hậu quả của người nộp đơn hoặc người tiền nhiệm hợp pháp của họ đã trưng bày sáng chế tại một cuộc triển lãm chính thức hoặc được công nhận chính thức, tính mới của sáng chế sẽ không thể bị bác bỏ.

Thời hạn hiệu lực và gia hạn bằng sáng chế

Phí chính thức cho việc cấp và công bố phải được thanh toán trong vòng 2 tháng kể từ ngày Thông báo về việc được cấp bằng.

Bằng sáng chế ở Áo có hiệu lực trong hai mươi năm kể từ ngày nộp đơn. Phí duy trì phải được trả hàng năm bắt đầu từ năm thứ 6 và phải được thanh toán sau khi bằng sáng chế được cấp trước khi hết hạn vào ngày cuối cùng của tháng diễn ra ngày nộp đơn hằng năm. Có thể thanh toán chậm trong thời gian gia hạn sáu tháng bằng cách trả một khoản phụ phí tương ứng.

Khung thời gian của thủ tục đăng ký sáng chế

Trong trường hợp quá trình đăng ký sáng chế tại Áo diễn ra suôn sẻ, trung bình sẽ mất 2 năm kể từ khi nộp đơn đến khi được cấp bằng sáng chế.

Đại diện bởi một luật sư sáng chế

Người nộp đơn quốc tế đăng ký sáng chế tại Áo nên thực hiện tra cứu bằng sáng chế tại Áo thông qua một công ty luật, một luật sư về bằng sáng chế có kinh nghiệm.

Rate this post

Rate this post

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *