Phí đăng ký bảo hộ sáng chế

Phí đăng ký bảo hộ sáng chế – Sáng chế có thể được pháp luật bảo hộ bằng cách cấp văn bằng. Khi các cá nhân, tổ chức thực hiện quá trình nộp đơn đăng ký sáng chế, bên cạnh việc chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, chi phí đăng ký bảo hộ sáng chế cũng là một vấn đề rất đáng quan tâm.

Có thể bạn quan tâm

Phi Dang Ky Bao Ho Sang Che
Chủ sở hữu sáng chế phải nộp một vài loại chi phí để có thể đăng ký sáng chế thành công. Ảnh: Cleanpng

Dựa trên khoản 1 điều 92 luật sở hữu trí tuệ 2005, văn bằng bảo hộ công nhận chủ sở hữu sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí, nhãn hiệu; tác giả sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí; đối tượng, trong phạm vi và thời hạn bảo hộ nhất định. Văn bằng bảo hộ đối với sáng chế hay còn gọi là Bằng độc quyền sáng chế.

Theo khoản 1 Điều 58 Luật Sở hữu trí tuệ 2005, sáng chế có thể được bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền sáng chế hoặc Bằng độc quyền giải pháp hữu ích.

  • Bằng độc quyền sáng chế có hiệu lực từ ngày cấp và kéo dài đến hết 20 năm kể từ ngày nộp đơn.
  • Để duy trì hiệu lực Bằng độc quyền sáng chế, chủ văn bằng bảo hộ phải nộp lệ phí duy trì hiệu lực.

Ai có quyền đăng ký sáng chế?

Dựa trên Điều 86 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 đã quy định cụ thể về quyền đăng ký sáng chế như sau:

– Các tổ chức, cá nhân dưới đây có quyền đăng ký sáng chế:

  • Tác giả tạo ra sáng chế bằng công sức và chi phí của mình;
  • Tổ chức, cá nhân đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất cho tác giả dưới hình thức giao việc, thuê việc, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác và thỏa thuận đó không trái với quy định về đăng ký sáng chế được tạo ra do sử dụng cơ sở vật chất – kỹ thuật, kinh phí từ ngân sách nhà nước.

– Chính phủ quy định quyền đăng ký đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí được tạo ra do sử dụng cơ sở vật chất – kỹ thuật, kinh phí từ ngân sách nhà nước.

– Trường hợp nhiều tổ chức, cá nhân cùng nhau tạo ra hoặc đầu tư để tạo ra sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí thì các tổ chức, cá nhân đó đều có quyền đăng ký và quyền đăng ký đó chỉ được thực hiện nếu được tất cả các tổ chức, cá nhân đó đồng ý.

– Người có quyền đăng ký theo quy định trên có quyền chuyển giao quyền đăng ký cho tổ chức, cá nhân khác dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản, để thừa kế hoặc kế thừa theo quy định của pháp luật, kể cả trường hợp đã nộp đơn đăng ký.

Chi phí đăng ký bảo hộ sáng chế

Căn cứ Thông tư 263/2016/TT-BTC, chi phí đăng ký bảo hộ sáng chế được quy định như sau:

Danh mục phí, lệ phíMức thu (nghìn/đồng)
 Lệ phí nộp đơn 150
Lệ phí cấp văn bằng120
 Phí thẩm định đơn đăng ký sở hữu công nghiệp. Phí thẩm định hình thức bằng 20% mức thu, phí thẩm định nội dung bằng 80% mức thu 900
Phí tra cứu thông tin nhằm phục vụ việc thẩm định600
 Phí công bố thông tin về sở hữu công nghiệp 120
Phí đăng bạ thông tin về sở hữu công nghiệp120
 Phí kiểm tra sơ bộ về mặt hình thức đơn sáng chế quốc tế để nộp cho văn phòng quốc tế và cơ quan tra cứu quốc tế 300

Với những thông tin trên, chi phí đăng ký sáng chế bao gồm cả phí và lệ phí. Bên cạnh những chi phí đã nêu, để có thể đăng ký sáng chế dễ dàng, chủ sở hữu sáng chế nên trả thêm phí “dịch vụ” nếu cá nhân, tổ chức không thể tự thực hiện đăng ký.

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *