Warning: Use of undefined constant choose_countries - assumed 'choose_countries' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/hmn2ujt5sox9/trademarks.vn/wp-content/themes/flatsome-child/template-parts/posts/layout.php on line 11

Đăng ký sáng chế tại Iraq

Đăng ký sáng chế tại Iraq – Mọi công ty sở hữu bằng sáng chế và có ý định mở rộng kinh doanh tại thị trường Iraq cũng như tạo ra giá trị lâu dài và tìm nhà đầu tư cho bằng sáng chế hoặc cấp phép bằng sáng chế trong tương lai nên sử dụng hệ thống bằng sáng chế của Iraq. Điều tối quan trọng đối với các doanh nghiệp là phải nộp đơn đăng ký sáng chế tại Iraq cho các sáng chế, ngay cả khi việc ra mắt sản phẩm tương ứng trên thị trường Iraq vẫn chưa được triển khai.

Có thể bạn quan tâm

Thời hạn nộp đơn đăng ký sáng chế tại Iraq

Thời hạn nộp đơn đăng ký sáng chế yêu cầu quyền ưu tiên với Cục Sở hữu trí tuệ Iraq là 12 tháng kể từ ngày ưu tiên.

Yêu cầu hồ sơ đăng ký sáng chế tại Iraq

Ngôn ngữ chính thức của bằng sáng chế ở Iraq là tiếng Ả Rập. Có thể nộp đơn đăng ký bằng tiếng Anh và cung cấp bản dịch được ủy quyền sang tiếng Ả Rập trong vòng 4 tháng.

Cần phải cung cấp những thông tin, tài liệu sau trong hồ sơ đăng ký sáng chế cho Văn phòng Sáng chế Iraq:

 • tên và địa chỉ của người nộp đơn và đại diện cấp bằng sáng chế;
 • yêu cầu cấp bằng sáng chế;
 • thông số kỹ thuật (tên sáng chế, tuyên bố, tóm tắt);
 • bản vẽ bằng tiếng Anh và tiếng Ả rập;
 • bản sao của tài liệu ưu tiên;
 • giấy ủy quyền đã ký và đóng dấu của công ty nộp hồ sơ;
 • Bản mô tả sáng chế;
 • lệ phí nộp đơn.

Nếu quyền ưu tiên được yêu cầu, bản sao có chứng thực của tài liệu ưu tiên với hợp pháp hóa cho lãnh sự quán Iraq là tài liệu cần thiết.

Văn bản gốc của Giấy ủy quyền phải được hợp pháp hóa cho Lãnh sự quán Iraq.

Chứng thư chuyển nhượng từ (các) nhà sáng chế đã được hợp pháp hóa cho Lãnh sự quán Iraq, trong trường hợp người nộp đơn không phải là nhà sáng chế.

Thẩm định đơn đăng ký sáng chế tại Iraq

Sau khi đơn xin cấp bằng sáng chế tại Iraq được nộp, hồ sơ đăng ký sáng chế sẽ được thẩm định theo thủ tục và khả năng cấp bằng sáng chế được quy định theo Luật Sáng chế của Iraq.

Cơ quan Sáng chế có thể yêu cầu bất kỳ sửa đổi nào có thể cần thiết để làm cho đơn đăng ký phù hợp với luật pháp. Trong trường hợp người nộp đơn không tuân thủ các yêu cầu của Cơ quan cấp bằng sáng chế trong một thời gian gia hạn nhất định do Cơ quan đăng ký cho phép, đơn đăng ký sáng chế sẽ bị hủy bỏ.

Thời hạn hiệu lực và gia hạn bằng sáng chế

Bằng sáng chế ở Iraq có hiệu lực trong hai 15 năm kể từ ngày nộp đơn tại Iraq. Phí gia hạn hàng năm trong năm đầu tiên phải được thanh toán khi đăng ký sáng chế. Tất cả các khoản phí gia hạn hàng năm trong những năm tiếp theo phải được thanh toán trước trước ngày ngày nộp đơn hằng năm.

Việc chuyển nhượng đơn đăng ký sáng chế và bằng độc quyền sáng chế đã được cấp phải được lập thành văn bản. Việc chuyển nhượng sẽ không có hiệu lực đối với các bên thứ ba trừ khi nó đã được đăng trên Công báo và được ghi vào hồ sơ liên quan của Cơ quan Sáng chế một cách hợp lệ.

Đại diện bởi một luật sư sáng chế

Người nộp đơn quốc tế phải thực hiện tra cứu bằng sáng chế tại Iraq thông qua một công ty luật, một luật sư về bằng sáng chế có kinh nghiệm.

Rate this post

Rate this post

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *