Warning: Use of undefined constant choose_countries - assumed 'choose_countries' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/hmn2ujt5sox9/trademarks.vn/wp-content/themes/flatsome-child/template-parts/posts/layout.php on line 11

Đăng ký sáng chế tại Yemen

Đăng ký sáng chế tại Yemen – Mọi công ty sở hữu bằng sáng chế và có ý định mở rộng kinh doanh tại thị trường Yemen cũng như tạo ra giá trị lâu dài và tìm nhà đầu tư cho bằng sáng chế hoặc cấp phép bằng sáng chế trong tương lai nên sử dụng hệ thống bằng sáng chế của Yemen. Điều tối quan trọng đối với các doanh nghiệp là phải nộp đơn đăng ký sáng chế tại Yemen cho các sáng chế, ngay cả khi việc ra mắt sản phẩm tương ứng trên thị trường Yemen vẫn chưa được triển khai.

Có thể bạn quan tâm

Thời hạn nộp đơn đăng ký sáng chế tại Yemen

Thời hạn nộp đơn đăng ký sáng chế yêu cầu quyền ưu tiên với Cục Sở hữu trí tuệ Yemen là 12 tháng kể từ ngày ưu tiên.

Yêu cầu hồ sơ đăng ký sáng chế tại Yemen

Ngôn ngữ chính thức của bằng sáng chế ở Yemen là tiếng Ả Rập cùng với bản dịch đơn đăng ký bằng tiếng Anh.

Cần phải cung cấp những thông tin, tài liệu sau trong hồ sơ đăng ký sáng chế tại Yemen:

  • tên và địa chỉ của người nộp đơn và đại diện cấp bằng sáng chế;
  • yêu cầu cấp bằng sáng chế;
  • bản vẽ (nếu có);
  • bản sao giấy ủy quyền đã ký;
  • Bản mô tả chi tiết sáng chế tiếng Ả Rập hoặc tiếng Anh;

Nếu quyền ưu tiên được yêu cầu, bản sao có chứng thực của tài liệu ưu tiên phải được nộp trong vòng 90 ngày kể từ ngày nộp đơn cùng với bản dịch tiếng Ả Rập được ủy quyền.

Giấy ủy quyền hợp pháp hóa bởi Lãnh sự quán Yemen phải được nộp tại thời điểm nộp đơn hoặc trong vòng hai tháng kể từ ngày nộp đơn ở Yemen.

Nếu người nộp đơn không phải là nhà sáng chế, chứng thư chuyển nhượng đã được chứng thực và hợp pháp hóa hợp lệ phải được nộp cho Cơ quan cấp bằng sáng chế Yemen đồng thời với việc nộp đơn hoặc trong vòng hai tháng kể từ ngày nộp đơn ở Yemen.

Thẩm định đơn đăng ký sáng chế tại Yemen

Chưa có quy định về quy trình thẩm định đơn đăng ký sáng chế tại Yemen.

Thời hạn hiệu lực và gia hạn bằng sáng chế

Bằng sáng chế ở Yemen có hiệu lực trong hai mươi năm kể từ ngày nộp đơn tại Yemen hoặc ngày ưu tiên. Phí gia hạn hàng năm trong năm đầu tiên phải được thanh toán khi đăng ký sáng chế. Tất cả các khoản phí gia hạn hàng năm trong những năm tiếp theo phải được thanh toán trước trước ngày ngày nộp đơn hằng năm. Có thể thanh toán chậm sau thời gian gia hạn 6 tháng với việc phải trả một khoản phụ phí tương ứng.

Thời gian gia hạn tính mới

Ở Yemen, thời gian gia hạn tính mới là 12 tháng trước ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên, miễn là sáng chế được người nộp đơn tiết lộ hoặc được sự cho phép của người đó. Ngoài ra, việc tiết lộ sẽ bị bỏ qua, nếu nó xảy ra tại triển lãm quốc tế chính thức hoặc được công nhận chính thức. Chi tiết của việc tiết lộ như vậy phải được trình bày cho Văn phòng tại thời điểm nộp đơn.

Đại diện bởi một luật sư sáng chế

Người nộp đơn quốc tế phải thực hiện tra cứu bằng sáng chế tại Yemen thông qua một công ty luật, một luật sư về bằng sáng chế có kinh nghiệm.

Rate this post

Rate this post

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *