Thành lập doanh nghiệp dự án

Bài viết sau đây sẽ giới thiệu chi tiết về quy trình, thủ tục thành lập doanh nghiệp dự án ở Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Thành Lập Doanh Nghiệp Dự án

Căn cứ vào Điều 4 Luật Đấu thầu 2013, Doanh nghiệp dự án là loại hình doanh nghiệp giúp doanh nghiệp cạnh tranh, đấu thầu để ký hợp đồng hoặc thực hiện một dự án nào đó. Doanh nghiệp dự án có thể được thành lập bởi hai hay nhiều doanh nghiệp kết hợp với nhau. Mục tiêu duy nhất của doanh nghiệp dự án là thực hiện các dự án mà không tham gia bất cứ hoạt động kinh doanh nào khác.

Lĩnh vực khuyến khích đầu tư thành lập doanh nghiệp dự án

Nghị định 63/2018/NĐ-CP có quy định cụ thể về các lĩnh vực được khuyến khích đầu tư thành lập doanh nghiệp dự án:

 • Ngành giao thông vận tải.
 • Nhà máy điện, đường dây tải điện.
 • Hệ thống chiếu sáng công cộng, cung cấp nước sạch, hệ thống thoát nước, thu gom, xử lý nước thải, chất thải, công viên, nhà, sân bãi để ô tô, máy móc, thiết bị.
 • Trụ sở cơ quan nhà nước, nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư.
 • Y tế, giáo dục, dạy nghề, văn hóa, thể thao và du lịch, khoa học và công nghệ, ứng dụng công nghệ thông tin.
 • Hạ tầng thương mại, khu kinh tế, khu công nghệ, hạ tầng kỹ thuật, khu làm việc hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ.
 • Nông nghiệp và nông thôn, dịch vụ phát triển kết hợp với sản xuất với chế biến và tiêu thụ sản phẩm
 • Các lĩnh vực khác theo quyết định của thủ tướng chính phủ.
 • Các dự án thành lập doanh nghiệp dự án đầu tư có sử dụng đất cũng có thể là một trong những dự án được khuyến khích đầu tư hiện nay.

 

Yếu tố cần thiết để thành lập doanh nghiệp dự án

 • Xác định hình thức hợp đồng. Thuộc loại hợp đồng Hợp đồng Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao (BOT); Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao – Kinh doanh (BTO);  Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao (BT); Hợp đồng Xây dựng – Sở hữu – Kinh doanh (BOO); Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao – Thuê dịch vụ (BTL); Hợp đồng Xây dựng – Thuê dịch vụ – Chuyển giao (BLT); Hợp đồng Kinh doanh – Quản lý (O&M).
 • Xác định lĩnh vực đầu tư.
 • Xác định được nguồn vốn đầu tư tham gia dự án.
 • Xây dựng văn bản đề xuất thực hiện dự án.
 • Cơ quan báo cáo nghiên cứu khả thi.
 • Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện theo quy định của pháp luật vè đấu thầu.
 • Ký hợp thỏa thuận đầu tư, hợp đồng dự án.
 • Nộp hồ sơ cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (Dự án nhóm C không phải thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư).
 • Sau khi có được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì có thể thành lập doanh nghiệp dự án.

Nộp hồ sơ thành lập doanh nghiệp dự án

Theo Luật Doanh nghiệp 2020 thì cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư để thành lập doanh nghiệp dự án là Sở kế hoạch và Đầu tư Tỉnh/Thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.

Thời gian giải quyết hồ sơ thành lập doanh nghiệp dự án

Thông thường hồ sơ được kiểm tra và yêu cầu bổ sung được chỉnh sửa trong vòng 5 ngày. Đối với giấy chứng nhận đầu tư sẽ được cấp cho doanh nghiệp sau 45 ngày nhận hồ sơ hợp lệ. 

 

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *