Warning: Use of undefined constant choose_countries - assumed 'choose_countries' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/hmn2ujt5sox9/trademarks.vn/wp-content/themes/flatsome-child/template-parts/posts/layout.php on line 11

Đăng ký sáng chế tại Ai Cập

Đăng ký sáng chế tại Ai Cập – Mọi công ty sở hữu bằng sáng chế và có ý định mở rộng kinh doanh tại thị trường Ai Cập hay tạo ra giá trị lâu dài cũng như tìm nhà đầu tư cho bằng sáng chế của họ hoặc cấp phép bằng sáng chế của họ trong tương lai nên sử dụng hệ thống bằng sáng chế của Ai Cập. Điều tối quan trọng đối với các doanh nghiệp là phải nộp đơn đăng ký sáng chế tại Ai Cập cho các sáng chế, ngay cả khi việc ra mắt sản phẩm tương ứng trên thị trường Ai Cập chưa được triển khai.

Có thể bạn quan tâm

Egypt 156233 1280 1
Đăng ký sáng chế tại Ai Cập

Thời hạn nộp đơn đăng ký sáng chế tại Ai Cập

Đơn xin cấp bằng sáng chế yêu cầu quyền ưu tiên thông thường phải được nộp trong vòng 12 tháng kể từ ngày ưu tiên. Thời hạn này có thể được tăng thêm 2 tháng với điều kiện là việc không nộp đơn đúng hạn là do vô ý.

Yêu cầu hồ sơ đăng ký sáng chế tại Ai Cập

Ngôn ngữ chính thức của các đơn xin cấp bằng sáng chế của Ai Cập là tiếng Ả Rập. Nếu đơn đăng ký sáng chế được nộp với ngôn ngữ khác không phải tiếng Ả Rập, bản dịch tiếng Ả Rập phải được nộp cho Văn phòng Sáng chế trong vòng 6 tháng kể từ ngày nộp đơn.

Cần phải cung cấp những thông tin, tài liệu sau trong hồ sơ đăng ký sáng chế cho cục Sáng chế Ai Cập:

  • tên và địa chỉ của người nộp đơn và đại diện cấp bằng sáng chế;
  • yêu cầu cấp bằng sáng chế;
  • Bản mô tả sáng chế, bản vẽ;
  • bằng chứng thanh toán các khoản phí tương ứng.

Nếu quyền ưu tiên được yêu cầu, bản sao có chứng thực của tài liệu ưu tiên cùng với bản dịch tiếng Ả Rập của nó phải được nộp trong vòng 3 tháng kể từ khi nộp đơn.

Cần phải hợp pháp hóa Giấy ủy quyền tại Lãnh sự quán Ai Cập. Tài liệu này có thể được nộp đồng thời hoặc sau 4 tháng kể từ khi nộp đơn.

Nếu người nộp đơn không phải là nhà sáng chế, Chứng thư Chuyển nhượng được hợp pháp hóa tại Lãnh sự quán Ai Cập phải được nộp vào thời điểm nộp đơn đăng ký hoặc trong vòng 4 tháng kể từ ngày nộp đơn.

Thẩm định đơn đăng ký sáng chế tại Ai Cập

Đơn xin cấp bằng sáng chế tại Ai Cập phải trải qua quá trình thẩm định hình thức và nội dung. Phí chính thức để thực hiện quá trình thẩm định nội dung phải được thanh toán trong vòng 6 tháng kể từ khi nộp đơn.

Tính mới của sáng chế sẽ không bị bác bỏ, nếu thông tin về sáng chế được tiết lộ trong triển lãm quốc gia của cá tổ chức tại Ai Cập hoặc triển lãm quốc tế trong vòng 6 tháng trước ngày nộp đơn.

Thời hạn hiệu lực và gia hạn bằng sáng chế

Bằng sáng chế ở Ai Cập có hiệu lực trong hai mươi năm kể từ ngày nộp đơn. Phí duy trì hàng năm áp dụng cho cả đơn đăng ký đang chờ xử lý và bằng sáng chế đã được cấp. Phí duy trì hàng năm đến hạn từ năm thứ 2 trong đó có khoảng thời gian đơn đăng ký đang chờ xử lý. Có thể thanh toán chậm 1 năm bằng cách trả một khoản phụ phí tương ứng.

Khung thời gian của thủ tục đăng ký sáng chế

Thời gian xử lý thủ tục đăng ký sáng chế trung bình ở Ai Cập là 3 năm.

Đại diện bởi một luật sư sáng chế

Người nộp đơn quốc tế đăng ký sáng chế tại Ai Cập nên thực hiện tra cứu bằng sáng chế tại Ai Cập thông qua một công ty luật, một luật sư về bằng sáng chế có kinh nghiệm.

Rate this post

Rate this post

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *