Warning: Use of undefined constant choose_countries - assumed 'choose_countries' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/hmn2ujt5sox9/trademarks.vn/wp-content/themes/flatsome-child/template-parts/posts/layout.php on line 11

Đăng ký sáng chế tại Vương Quốc Anh

Đăng ký sáng chế tại Vương Quốc Anh – Mọi công ty sở hữu bằng sáng chế và có ý định mở rộng kinh doanh tại thị trường Vương Quốc Anh, và tạo ra giá trị lâu dài cũng như tìm nhà đầu tư cho bằng sáng chế của họ hoặc cấp phép bằng sáng chế của họ trong tương lai nên sử dụng hệ thống bằng sáng chế của Vương Quốc Anh. Điều tối quan trọng đối với các doanh nghiệp là phải nộp đơn đăng ký sáng chế tại Vương Quốc Anh cho các sáng chế, ngay cả khi việc ra mắt sản phẩm tương ứng trên thị trường Vương Quốc Anh chưa được triển khai.

Có thể bạn quan tâm

Thời hạn nộp đơn đăng ký sáng chế tại Vương Quốc Anh

Đơn xin cấp bằng sáng chế yêu cầu quyền ưu tiên thông thường phải được nộp trong vòng mười hai tháng kể từ ngày ưu tiên. Thời hạn này có thể được khôi phục trong hai tháng sau khi hết hạn với điều kiện là việc không nộp đơn đúng hạn không phải chủ ý của người nộp đơn.

Dang Ky Sang Che Tai Vuong Quoc Anh 2
Đăng ký sáng chế tại Vương Quốc Anh

Yêu cầu hồ sơ đăng ký sáng chế tại Vương Quốc Anh

Ngôn ngữ chính thức của đơn xin cấp bằng sáng chế ở Vương quốc Anh là tiếng Anh hoặc tiếng Wales. Nếu đơn đăng ký sáng chế được nộp bằng bất kỳ ngôn ngữ nào khác, Người kiểm soát sẽ thông báo cho người nộp đơn rằng bản dịch sang một trong các ngôn ngữ chính thức phải được nộp trong vòng hai tháng kể từ ngày thông báo.

Cần phải cung cấp những thông tin, tài liệu sau trong hồ sơ đăng ký sáng chế tại Vương Quốc Anh:

  • tên, thông tin liên lạc và địa chỉ của người nộp đơn và đại diện cấp bằng sáng chế;
  • yêu cầu cấp bằng sáng chế;
  • Bản mô tả sáng chế, bản vẽ;
  • lệ phí nộp đơn.

Nếu quyền ưu tiên được yêu cầu, bản sao có chứng thực của tài liệu ưu tiên phải được nộp trong vòng 16 tháng kể từ ngày ưu tiên. Nếu tài liệu ưu tiên được soạn thảo với ngôn ngữ không phải là tiếng Anh hoặc tiếng Wales, Người biên soạn có thể thông báo cho người nộp đơn để cung cấp bản dịch trong một thời hạn cụ thể.

Hiện tại, luật pháp Vương quốc Anh không yêu cầu nộp Giấy ủy quyền khi nộp đơn đăng ký sáng chế.

Nếu người nộp đơn không phải là nhà sáng chế, bản tuyên bố về quyền sáng chế (Chứng thư chuyển nhượng) phải được cung cấp trong vòng 16 tháng kể từ ngày nộp đơn, hoặc kể từ ngày ưu tiên nếu nó được yêu cầu.

Thẩm định đơn đăng ký sáng chế tại Vương Quốc Anh

Đơn đăng ký bằng sáng chế ở Vương quốc Anh sẽ phải trải qua quy trình thẩm định hình thức và nội dung. Yêu cầu thẩm định nội dung, cũng như việc thanh toán lệ phí tương ứng, phải được nộp trong vòng sáu tháng kể từ khi công bố đơn đăng ký sáng chế. Có thể yêu cầu thẩm định cấp tốc theo Chương trình thẩm định nhanh đơn sáng chế (PPH).

Thời hạn hiệu lực và gia hạn bằng sáng chế

Bằng sáng chế ở Vương Quốc Anh sẽ có hiệu lực trong hai mươi năm kể từ ngày nộp đơn. Khoản phí duy trì hàng năm cho các bằng sáng chế của Vương Quốc Anh đầu tiên sẽ đến hạn vào ngày nộp đơn trong năm thứ 4 trong thời hạn hiệu lực. Khoản phí duy trì hàng năm nên được thanh toán trong vòng ba tháng trước hoặc một tháng sau ngày đến hạn để tránh phí thanh toán chậm. Có thể thanh toán chậm sau thời gian quy định sáu tháng bằng cách trả một khoản phụ phí tương ứng.

Khung thời gian của thủ tục đăng ký sáng chế

Thời gian trung bình để xử lý thủ tục đăng ký sáng chế ở Vương Quốc Anh là 30 tháng.

Đại diện bởi một luật sư sáng chế

Người nộp đơn quốc tế phải thực hiện tra cứu bằng sáng chế tại Vương Quốc Anh thông qua một công ty luật, một luật sư về bằng sáng chế có kinh nghiệm.

Rate this post

Rate this post

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *