Giống cây trồng

hieu-luc-cua-bang-bao-ho-giong-cay-trong Hiệu lực của Bằng bảo hộ giống cây trồng

Hiệu lực của Bằng bảo hộ giống cây trồng được quy định như thế nào ? Chúng tôi là một đơn vị nghiên cứu độc lập, hiện đã nghiên cứu thành công một giống cây trồng mới, chúng tôi đang tìm hiểu thủ tục đăng ký độc quyền tại Cục sở hữu trí tuệ. Xin

Tính mới của giống cây trồng

1 bpkq

Một trong những yêu cầu để giống cây trồng được bảo hộ tại Việt Nam đó chính là Giống cây trồng phải có tính mới thương mại (Tính mới...

Tên của giống cây trồng

ho tro hoa binh 353 tan hat giong cay trong1456520847

Tên của giống cây trồng phải đáp ứng quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ cụ thể đó phải là tên có khả năng phân biệt một cách dễ...

Quyền đăng ký giống cây trồng

388Capture2

Quyền đăng ký giống cây trồng thuộc về ai? Tổ chức, cá nhân có quyền đăng ký bảo hộ giống cây trồng là những người theo quy định của pháp luật...

Quy trình đăng ký giống cây trồng

quy trinh 1

Việc đăng ký giống cây trồng được chia làm hai giai đoạn thẩm định đơn: Thẩm định hình thức đơn và thẩm định nội dung đơn      – Thẩm định...

Hủy bỏ hiệu lực bằng bảo hộ giống cây trồng

close 27854 960 720

Hủy bỏ hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng trong những trường hợp nào? Khi hủy bỏ hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng thì hậu quả pháp lý...

Hồ sơ đăng ký giống cây trồng

tải xuống 4 1

Để được bảo hộ giống cây trồng thì tác giả/ chủ sở hữu của giống cây trồng phải nộp hồ sơ tới văn phòng bảo hộ giống cây trồng....

Giống cây trồng là gì

images 4

Giống cây trồng được hiểu là quần thể cây trồng thuộc cùng một cấp phân loại thực vật thấp nhất, đồng nhất về hình thái, ổn định qua các chu...

Đăng ký giống cây trồng tại Hà Nội

tải xuống 3 1

Đăng ký giống cây trồng tại Hà Nội hay đơn giản là đăng ký giống cây trồng-quần thể cây trồng thuộc cùng một cấp phân loại thực vật thấp nhất,...

Đăng ký giống cây trồng mới

bao ho giong cay trong

Đăng ký giống cây trồng mới hay đơn giản là đăng ký giống cây trồng-quần thể cây trồng thuộc cùng một cấp phân loại thực vật thấp nhất, đồng nhất...