Đăng ký giống cây trồng tại Hà Nội

Đăng ký giống cây trồng tại Hà Nội hay đơn giản là đăng ký giống cây trồng-quần thể cây trồng thuộc cùng một cấp phân loại thực vật thấp nhất, đồng nhất về hình thái, ổn định qua các chu kỳ nhân giống, có thể nhận biết được bằng sự biểu hiện các tình trạng do kiểu gen hoặc sự phối hợp của các kiểu gen quy định và phân biệt được với bất kỳ quần thể cây trồng nào khác bằng sự biểu hiện của ít nhất một tình trạng có khả năng di truyền được.

Có thể bạn quan tâm

Quy trình đăng ký giống cây trồng tại Hà Nội

Thẩm định hình thức:không quá 15 ngày kể từ ngày nhận đơn. Trong giai đoạn này cơ quan nhận đơn sẽ thẩm định (xem xét) về hình thức của hồ sơ đăng ký giống cây trồng như số lượng hồ sơ, cách lập tờ khai, bộ ảnh chụp….

– Thẩm định nội dung: Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày đơn được chấp nhận. Sau khi thẩm định, nếu đơn hợp lệ thì Văn phòng Bảo hộ giống cây trồng tại Hà Nội cháp nhận bằng văn bản và gửi cho người nộp đơn và yêu cầu người nộp đơn gửi mẫu giống đến cơ sở khảo nghiệm để tiến hành kỹ thuật khảo nghiệm, đồng thời thông báo được đăng trên tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn.

Hồ sơ đăng ký giống cây trồng tại Hà Nội

  1. Tờ khai đăng ký (phụ lục 1)
  2. Ảnh chụp giống cần đăng ký và giống tương tự đã biết
  3. Tờ khai kỹ thuật (phụ lục 2)
  4. Giấy uỷ quyền
  5. Tài liệu chứng minh quyền đăng ký, nếu người đăng ký là người được chuyển giao quyền đăng ký
  6. Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên, nếu đơn có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên;

Dịch vụ đăng ký giống cây trồng

+ Phạm vi dịch vụ

  • Tư vấn trực tiếp và giải đáp thắc mắc về thủ tục đăng ký đăng ký giống cây trồng
  • Soạn thảo hồ sơ, tài liệu cần thiết để lập thành bộ hồ sơ đăng ký giống cây trồng
  • Thay mặt khách hàng tiến hành mọi thủ tục tại cơ quan chức năng đến khi nhận được kết quả cuối cùng

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *