Căn cứ xác lập quyền đối với giống cây trồng

Căn cứ xác lập quyền đối với giống cây trồng được quy định tại Bộ luật dân sự theo đó quyền này được xác lập trên cơ sở đăng ký và cấp giấy chứng nhận

Có thể bạn quan tâm

Quyền đối với giống cây trồng tại Việt Nam được xác lập trên cơ sở quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi thực hiện việc đăng ký các đối tượng đó theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ.

Việc đăng ký giống cây trồng là mở và không giới hạn người nộp đơn.

Thẩm định hình thức:không quá 15 ngày kể từ ngày nhận đơn. Trong giai đoạn này cơ quan nhận đơn sẽ thẩm định (xem xét) về hình thức của hồ sơ đăng ký giống cây trồng như số lượng hồ sơ, cách lập tờ khai, bộ ảnh chụp….

– Thẩm định nội dung: Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày đơn được chấp nhận. Sau khi thẩm định, nếu đơn hợp lệ thì Văn phòng Bảo hộ giống cây trồng mới cháp nhận bằng văn bản và gửi cho người nộp đơn và yêu cầu người nộp đơn gửi mẫu giống đến cơ sở khảo nghiệm để tiến hành kỹ thuật khảo nghiệm, đồng thời thông báo được đăng trên tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *