Giống cây trồng là gì

Giống cây trồng được hiểu là quần thể cây trồng thuộc cùng một cấp phân loại thực vật thấp nhất, đồng nhất về hình thái, ổn định qua các chu kỳ nhân giống, có thể nhận biết được bằng sự biểu hiện các tình trạng do kiểu gen hoặc sự phối hợp của các kiểu gen quy định và phân biệt được với bất kỳ quần thể cây trồng nào khác bằng sự biểu hiện của ít nhất một tình trạng có khả năng di truyền được

Có thể bạn quan tâm

Dịch vụ đăng ký giống cây trồng

  1. Thời gian tiến hành

– Thẩm định hình thức:không quá 15 ngày kể từ ngày nhận đơn.

– Thẩm định nội dung: Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày đơn được chấp nhận. Sau khi thẩm định, nếu đơn hợp lệ thì Văn phòng Bảo hộ giống cây trồng mới cháp nhận bằng văn bản và gửi cho người nộp đơn và yêu cầu người nộp đơn gửi mẫu giống đến cơ sở khảo nghiệm để tiến hành kỹ thuật khảo nghiệm, đồng thời thông báo được đăng trên tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn.

  1. Lệ Phí

– Phí nộp đơn/ thẩm định đơn: 2.000.000 VNĐ/ 01 Giống

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *