Tính mới của giống cây trồng

Một trong những yêu cầu để giống cây trồng được bảo hộ tại Việt Nam đó chính là Giống cây trồng phải có tính mới thương mại (Tính mới của giống cây trồng). Theo đó thì một giống cây trồng được coi là mới khi giống cây trồng đó chưa được kinh doanh trên lãnh thổ Việt Nam một năm, ngoài lãnh thổ Việt Nam sáu năm đối với các nhóm cây thân gỗ và nho, bốn năm đối với cây trồng khác trước ngày nộp đơn đăng ký bảo hộ

Có thể bạn quan tâm

+ Tính mới thương mại của giống cây trồng tại Việt Nam không giới hạn về không gian (trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam) nhưng giới hạn về mặt thời gian và loại giống cây trồng

  – 01 năm trên lãnh thổ Việt Nam

  – Ngoài lãnh thổ Việt Nam sáu năm đối với các nhóm cây thân gỗ và nho, bốn năm đối với cây trồng khác

Dịch vụ đăng ký giống cây trồng

  1. Thời gian tiến hành

     – Thẩm định hình thức:không quá 15 ngày kể từ ngày nhận đơn.

     – Thẩm định nội dung: Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày đơn được chấp nhận. Sau khi thẩm định, nếu đơn hợp lệ thì Văn phòng Bảo hộ giống cây trồng mới cháp nhận bằng văn bản và gửi cho người nộp đơn và yêu cầu người nộp đơn gửi mẫu giống đến cơ sở khảo nghiệm để tiến hành kỹ thuật khảo nghiệm, đồng thời thông báo được đăng trên tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn.

  1. Lệ Phí

     – Phí nộp đơn/ thẩm định đơn: 2.000.000 VNĐ/ 01 Giống

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *