Hồ sơ đăng ký giống cây trồng

Để được bảo hộ giống cây trồng thì tác giả/ chủ sở hữu của giống cây trồng phải nộp hồ sơ tới văn phòng bảo hộ giống cây trồng.

Có thể bạn quan tâm

 Người nộp đơn cần chuẩn bị 02 bộ hồ sơ trong đó mỗi bộ hồ sơ đăng ký giống cây trồng bao gồm

  1.   a) Tờ khai đăng ký (phụ lục 1)
  2. b) Ảnh chụp giống cần đăng ký và giống tương tự đã biết

    c, Tờ khai kỹ thuật (phụ lục 2)

  1. c) Giấy uỷ quyền
  2. d) Tài liệu chứng minh quyền đăng ký, nếu người đăng ký là người được chuyển giao quyền đăng ký;

    đ) Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên, nếu đơn có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên;

Dịch vụ đăng ký giống cây trồng

  1. Thời gian tiến hành

     Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày đơn được chấp nhận. Sau khi thẩm định, nếu đơn hợp lệ thì Văn phòng Bảo hộ giống cây trồng mới cháp nhận bằng văn bản và gửi cho người nộp đơn và yêu cầu người nộp đơn gửi mẫu giống đến cơ sở khảo nghiệm để tiến hành kỹ thuật khảo nghiệm, đồng thời thông báo được đăng trên tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn.

  1. Lệ Phí

     – Phí nộp đơn/ thẩm định đơn: 2.000.000 VNĐ/ 01 Giống

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *