Hiệu lực của Bằng bảo hộ giống cây trồng

Hiệu lực của Bằng bảo hộ giống cây trồng được quy định như thế nào ? Chúng tôi là một đơn vị nghiên cứu độc lập, hiện đã nghiên cứu thành công một giống cây trồng mới, chúng tôi đang tìm hiểu thủ tục đăng ký độc quyền tại Cục sở hữu trí tuệ. Xin hỏi Luật sư sau khi được cấp văn bằng bảo hộ thì chúng tôi được độc quyền bao nhiêu lâu ?

Email: tranhiep***80@gmail.com

A&S Law trả lời.

Cám ơn Quý khách đã gửi thư tới A&S Law. Chúng tôi giải đáp vướng mắc của Quý khách như sau

Hiệu lực của Bằng bảo hộ giống cây trồng. Theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ, giống cây trồng được hiểu là quần thể cây trồng thuộc cùng một cấp loại thực vật thấp nhất, đồng nhất về hình thái, ổn định qua các chu kì nhân giống, có thể nhận biết được bằng sự biểu hiện các tính trạng do kiểu gen hoặc sự phối hợp của các kiểu gen quy định và phân biệt được với bất kì quần thể cây trồng nào khác bằng sự biểu hiện của ít nhất một tính trạng có khả năng di truyền được.

Khi một giống cây trồng đáp ứng các điều kiện về tính mới, tính đồng nhất, tính ổn định, có tên phù hợp và được đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền thì sẽ được Bằng bảo hộ giống cây trồng. Bằng bảo hộ giống cây trồng sẽ ghi nhận tên giống và loài cây trồng, tên chủ sở hữu quyền đối với giống cây trồng, tên tác giả giống cây trồng và thời hạn bảo hộ.

Phạm vi bảo hộ của bằng bảo hộ giống cây trồng cũng giống như nhãn hiệu là trên toàn lãnh thổ của Việt Nam. Tất cả các hành vi sao chép hoặc sử dụng giống cây trồng đó mà không được cho phép trên bất cứ khu vực nào trên lãnh thổ Việt Nam đều sẽ bị coi là xâm phạm đến quyền của chủ sở hữu đối với giống cây trồng.

Thời hạn bảo hộ của giống cây trồng là hai mươi lăm năm kể từ ngày cấp đối với giống cây trồng thân gỗ và cây nho; đến hết hai mươi năm đối với những giống cây trồng còn lại. Hết thời hạn bảo hộ, hiệu lực của văn bằng sẽ tự động chấm dứt.

Các câu hỏi khác có thể hữu ích

Có thể bạn quan tâm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *