Tên của giống cây trồng

Tên của giống cây trồng phải đáp ứng quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ cụ thể đó phải là tên có khả năng phân biệt một cách dễ dàng và không thuộc vào các trường hợp loại trừ đặt tên bảo hộ giống cây trồng

Có thể bạn quan tâm

Tên của giống cây trồng phải được người đăng k‎ý phải đề xuất một tên phù hợp với cùng một tên như tên đã đăng ký ở bất kỳ quốc gia nào khi nộp đơn đăng ký bảo hộ.

– Tên của giống cây trồng được coi là phù hợp nếu tên đó có khả năng dễ dàng phân biệt được với tên của các giống cây trồng khác được biết đến rộng rãi trong cùng một loài hoặc loài tương tự.

– Tên của giống cây trồng không được coi là phù hợp trong các trường hợp sau đây:

  • Chỉ bao gồm các chữ số, trừ trường hợp chữ số liên quan đến đặc tính hoặc sự hình thành giống đó;
  • Vi phạm đạo đức xã hội;
  • Dễ gây hiểu nhầm về các đặc trưng, đặc tính của giống đó;
  • Dễ gây hiểu nhầm về danh tính của tác giả;
  • Trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý đã được bảo hộ trước ngày công bố đơn đăng k‎ý bảo hộ giống cây trồng;
  • Trùng hoặc tương tự với tên của sản phẩm thu hoạch từ giống cây trồng đó;
  • Ảnh hưởng đến quyền đã có trước của tổ chức, cá nhân khác.

– Tổ chức, cá nhân chào bán hoặc đưa ra thị trường vật liệu nhân giống của giống cây trồng phải sử dụng tên giống cây trồng như tên đã ghi trong Bằng bảo hộ, kể cả sau khi kết thúc thời hạn bảo hộ.

– Khi tên giống cây trồng được kết hợp với nhãn hiệu hàng hoá, tên thương mại hoặc các chỉ dẫn tương tự với tên giống cây trồng đã được đăng ký để chào bán hoặc đưa ra thị trường thì tên đó vẫn phải có khả năng nhận biết một cách dễ dàng.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *