Nhãn hiệu Việt Nam

Danh Gia Tinh Tuong Tu Cua San Pham Dich Vu Đánh giá tính tương tự của sản phẩm, dịch vụ

Bên cạnh yếu tố về hình thức thì yếu tố thứ hai ảnh hưởng tới khả năng đánh giá tính tương tự của sản phẩm, dịch vụ đó chính là nhóm sản phẩm/ dịch vụ mang nhãn hiệu Hai sản phẩm hoặc hai dịch vụ được coi là trùng khi hai sản phẩm hoặc hai [...]

Giấy chứng nhận đăng ký bảo hộ nhãn hiệu

Giấy Chứng Nhận đăng Ký Bảo Hộ Nhãn Hiệu

Giấy chứng nhận đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, Bằng độc quyền nhãn hiệu chính văn bằng bảo hộ đối với nhãn hiệu được gọi là “Giấy chứng nhận đăng...

Khả năng phân biệt của nhãn hiệu

Khả Năng Phân Biệt Của Nhãn Hiệu

Khả năng phân biệt của nhãn hiệu được công nhận nếu nhãn hiệu đó được tạo thành từ một hoặc một số yếu tố độc đáo...

Đánh giá khả năng đăng ký của nhãn hiệu

Danh Gia Kha Nang Dang Ky Cua Nhan Hieu

Để đánh giá khả năng đăng ký của nhãn hiệu thì cần căn cứ vào những dấu hiệu nào? Tiêu chí đánh giá khả năng đăng ký nhãn hiệu là gì?...

Khái quát chung về quyền đối với nhãn hiệu

Khái Quát Chung Về Quyền đối Với Nhãn Hiệu

Nhãn hiệu hàng hóa đã có từ thời cổ đại. Thậm chí từ lúc con người tự cung tự cấp những gì họ cần cho bản thân nhiều hơn...

Đăng ký thương hiệu, nhãn hiệu tại Việt Nam

Dang Ky Thuong Hieu Nhan Hieu Tai Viet Nam

Đăng ký thương hiệu, nhãn hiệu tại Việt Nam đang ngày càng được quan tâm. Thật vậy một doanh nghiệp, một tập đoàn hay đơn giản chỉ là một...

Lệ phí đăng ký nhãn hiệu

Lệ Phí đăng Ký Nhãn Hiệu

Phí đăng ký nhãn hiệu, phụ thuộc vào số nhóm sản phẩm/dịch vụ mang nhãn hiệu. Cách tính phí được quy định rõ ràng và công khai tại Cục...

Đăng ký thương hiệu, nhãn hiệu nhà hàng

Dang Ky Thuong Hieu Nhan Hieu Nha Hang

Bạn có một hệ thống cửa hàng, bạn muốn đăng ký thương hiệu, nhãn hiệu nhà hàng cho hệ thống nhà hàng của mình hay bạn muốn tìm hiểu về...

Đăng ký thương hiệu tại Sóc Sơn

Dang Ky Thuong Hieu Tai Soc Son

Đăng ký thương hiệu tại Sóc Sơn như thế nào? Chúng tôi cung cấp dịch vụ đăng ký thương hiệu, nhãn hiệu tại Sóc Sơn, Hà Nội Tại Sóc Sơn nhãn hiệu cũng như...

Lợi ích của việc bảo hộ nhãn hiệu

Lợi ích Của Việc Bảo Hộ Nhãn Hiệuhiệu

Ngày nay, trong nền kinh tế cạnh tranh, việc xây dựng thương hiệu của các doanh nghiệp là điều hết sức cần thiết và quan trọng.