Kiến thức nhãn hiệu

Bang Phan Loai Ni Xo 10 Bảng phân loại Ni-xơ 10

Bạn muốn phân loại hàng hóa, dịch vụ của mình khi đăng ký nhãn hiệu theo bảng phân loại? Hãy liên lạc ngay với ASLaw để được tư vấn trực tiếp.

Ai cần phải đăng ký nhãn hiệu?

Đăng Ký Thương Hiệu Như Thế Nào

Ai cần phải đăng ký nhãn hiệu? Và tại sao nên đăng ký nhãn hiệu? ASLaw xin được tư vấn cho các bạn như sau về vấn đề này.

Nhãn hiệu liên kết

Nhãn Hiệu Liên Kết

Nhãn hiệu liên kết (thương hiệu liên kết) là các nhãn hiệu (thương hiệu) do cùng một người đăng ký, trùng hoặc tương tự nhau dùng cho sản phẩm,...