Kiểu dáng công nghiệp

Huong Dan Ve Kieu Dang Cong Nghiep Hướng dẫn về kiểu dáng công nghiệp

85% cảm giác của con người sẽ được hình thành ngay từ lần nhìn đầu tiên và như vậy kiểu dáng công nghiệp có vai trò quyết định tới sự thu hút và hấp dẫn của sản phẩm tới người tiêu dùng. Khi một kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ, bạn (chủ sở hữu – người [...]

Hồ sơ đăng ký kiểu dáng gồm những gì

Ho So Dang Ky Kieu Dang Cong Nghiep Gom Nhung Gi

Hồ sơ đăng ký kiểu dáng gồm những gì? Cách làm hồ sơ đăng ký kiểu dáng? Hướng dẫn làm tờ khai đăng ký kiểu dáng? Câu trả lời sẽ có...

Điều kiện bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

Dieu Kien Bao Ho Kieu Dang Cong Nghiep

Điều kiện bảo hộ kiểu dáng công nghiệp. Trước hết chúng ta cần phải biết kiểu dáng công ghiệp là gì? Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài...

Đăng ký kiểu dáng tại Đà Nẵng

Dang Ky Kieu Dang Tai Da Nang

Đăng ký kiểu dáng tại Đà Nẵng được nộp trực tiếp tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam hoặc thông qua các đại diện sở hữu công nghiệp. Doanh...

Đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Hà Nội

Dang Ky Kieu Dang Cong Nghiep Tai Ha Noi

Đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Hà Nội  như thế nào? Bạn đang cần tìm hiểu thủ tục đăng ký bản quyền kiểu dáng cho sản phẩm của mình...

Đăng ký kiểu dáng công nghiệp làm gì

Dang Ky Kieu Dang Cong Nghiep Lam Gi

Đăng ký kiểu dáng công nghiệp sẽ giúp cho chủ kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ, chủ sở hữu kiểu dáng có quyền chống lại việc sao chép trái phép hoặc giả...

Chủ đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Luu Y Khi Nop Don Dang Ky Kieu Dang Cong Nghiep

Chủ đơn đăng ký Kiểu dáng là ai? Ai có quyền chủ đơn đăng ký Kiểu dáng và phải đáp ứng những điều kiện nào thì mới trở thành chủ đơn đăng...

Các tài liệu cần có của đơn đăng ký kiểu dáng

Cac Tai Lieu Cua Don Dang Ky Kieu Dang

Hồ sơ đăng ký kiểu dáng công nghiệp bao gồm: Tờ khai, bộ ảnh chụp hoặc ảnh vẽ, bản mô tả kiểu dáng công nghiệp. Sau khi tiếp nhận đủ số...

Ai có quyền đăng ký

Ai Co Quyen Dang Ky

Những cá nhân, tổ chức nào có thể nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp? Pháp luật quy định thế nào về người nộp đơn đăng ký kiểu dáng....

Hồ sơ đăng ký kiểu dáng

Ho So Xin Thuc Tap

Hồ sơ đăng ký kiểu dáng gồm những gì? Cách làm hồ sơ đăng ký kiểu dáng? Hướng dẫn làm tờ khai đăng ký kiểu dáng Tờ khai yêu...