Warning: Use of undefined constant choose_countries - assumed 'choose_countries' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/hmn2ujt5sox9/trademarks.vn/wp-content/themes/flatsome-child/template-parts/posts/layout.php on line 11

Chủ đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Chủ đơn đăng ký Kiểu dáng là ai? Ai có quyền chủ đơn đăng ký Kiểu dáng và phải đáp ứng những điều kiện nào thì mới trở thành chủ đơn đăng ký Kiểu dáng.

Có thể bạn quan tâm

Chủ đơn đăng ký Kiểu dáng công nghiệp (sau đây gọi là “chủ đơn”) là tổ chức, cá nhân nộp đơn đăng ký Kiểu dáng, chỉ dẫn địa lý.

Khi văn bằng bảo hộ Kiểu dáng được cấp, chủ đơn sẽ được ghi nhận là chủ văn bằng bảo hộ.

Từ những phân tích trên có thể thấy chủ đơn đăng ký Kiểu dáng có thể trở thành chủ văn bằng bảo hộ Kiểu dáng khi mà Kiểu dáng đó được Cục sở hữu trí tuệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký bảo hộ.

Để có được Giấy chứng nhận này thì Kiểu dáng phải được nộp thành đơn đăng ký và thẩm định theo quy định của pháp luật. Chỉ khi đáp ứng các yêu cầu và tiêu chuẩn bảo hộ thì Kiểu dáng mới được bảo hộ

* Yêu cầu về tính mới

* Yêu cầu về trình độ sáng tạo

* Yêu cầu về khả năng áp dụng công nghiệp

 

Rate this post

Rate this post

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *