Kiểu dáng công nghiệp

Dang Ky Kieu Dang Tai Hue Đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Huế

Đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Huế – trung tâm về nhiều mặt của miền Trung như văn hoá, chính trị, kinh tế, giáo dục, y tế, du lịch, khoa học kỹ thuật, đào tạo. Huế còn được gọi với cái tên mỹ miều “đất Thần Kinh hay xứ thơ” phía Bắc và phía Tây giáp thị xã Hương Trà, [...]

Đăng ký kiểu dáng bàn, tủ

Dang Ky Kieu Dang Ban Tu

Đăng ký kiểu dáng công nghiệp hay đăng ký độc quyền hình dáng tủ giúp người đăng ký có thể độc quyền hình dáng bên ngoài của bàn, tủ, những nét bên ngoài...

Chuyển giao đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Chuyen Giao Dang Ky Kieu Dang

Chuyển giao đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp, thủ tục chuyển đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp Để tạo thuận lợi cho việc chuyển giao đơn đăng ký kiểu dáng thì...

Đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Hải Phòng

Kieu Dang Tai Hai Phong

Đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Hải Phòng được nộp trực tiếp tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam hoặc thông qua các đại diện sở hữu...

Đăng ký kiểu dáng công nghiệp cho bàn, tủ

Dang Ky Kieu Dang Ban Tu

Đăng ký kiểu dáng công nghiệp hình dáng bàn, tủ giúp người đăng ký có thể độc quyền hình dáng bên ngoài của bàn, tủ, những nét bên ngoài...

/

Chuyển giao đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Chuyen Giao Don Dang Ky Kieu Dang

Chuyển giao đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp là gì? Tại sao lại cần chuyển giao đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp và thủ tục chuyển đơn...