Kiểu dáng công nghiệp

Kieu Dang Tai Hai Phong Đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Hải Phòng

Đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Hải Phòng được nộp trực tiếp tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam hoặc thông qua các đại diện sở hữu công nghiệp. Đăng ký kiểu dáng tại Hải Phòng Doanh nghiệp của bạn đang có nhu cầu đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Hải Phòngg? [...]

Đăng ký kiểu dáng công nghiệp cho bàn, tủ

Dang Ky Kieu Dang Ban Tu

Đăng ký kiểu dáng công nghiệp hình dáng bàn, tủ giúp người đăng ký có thể độc quyền hình dáng bên ngoài của bàn, tủ, những nét bên ngoài...

/

Chuyển giao đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Chuyen Giao Don Dang Ky Kieu Dang

Chuyển giao đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp là gì? Tại sao lại cần chuyển giao đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp và thủ tục chuyển đơn...