Kiểu dáng công nghiệp

Dang Ky Kieu Dang Tai Hai Phong Đăng ký kiểu dáng tại Hải Phòng 

Đăng ký kiểu dáng tại Hải Phòng được nộp trực tiếp tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam hoặc thông qua các đại diện sở hữu công nghiệp. Doanh nghiệp của bạn đang có nhu cầu đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Hải Phòng? Bạn đang muốn bảo hộ độc quyền logo công ty nhưng lại không rõ về thủ tục? [...]

Đăng ký kiểu dáng tại Hà Nội

Dang Ky Kieu Dang Ha Noi

Đăng ký kiểu dáng tại Hà Nội được nộp trực tiếp tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam hoặc thông qua các đại diện sở hữu công nghiệp. Doanh...

Đăng ký kiểu dáng tại Đà Nẵng

Dang Ky Sang Kieu Dang Tai Da Nang

Đăng ký kiểu dáng tại Đà Nẵng. Doanh nghiệp của bạn đang có nhu cầu đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Đà Nẵng? Bạn đang muốn bảo hộ độc quyền logo công...

Đăng ký kiểu dáng tại Cà Mau

Dang Ky Kieu Dang Tai Ca Mau

Đăng ký kiểu dáng tại Cà Mau được tiến hành trực tiếp tại Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam trong thời gian từ 10-12 tháng kể từ ngày nộp...

Đăng ký kiểu dáng tại An Giang 

Dang Ky Kieu Dang Tai An Giang

Đăng ký kiểu dáng tại An Giang được nộp trực tiếp tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam hoặc thông qua các đại diện sở hữu công nghiệp. Doanh...

Đăng ký kiểu dáng sản phẩm tại Huế

Dang Ky Kieu Dang San Pham Tai Hue

Đăng ký kiểu dáng sản phẩm tại Huế là thủ tục hành chính nhằm giúp cho tác giả, chủ sở hữu (tại Huế) của kiểu dáng công nghiệp mới tiến hành tại...

Đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh

Dang Ky Kieu Dang Cong Nghiep Tp Ho Chi Minh

Chúng tôi xin giới thiệu dịch vụ đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh, theo đó sẽ giúp cho bạn có thể hiểu được cách thức...

Đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Huế

Dang Ky Kieu Dang Tai Hue

Đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Huế – trung tâm về nhiều mặt của miền Trung như văn hoá, chính trị, kinh tế, giáo dục, y tế, du lịch, khoa...

Đăng ký kiểu dáng bàn, tủ

Dang Ky Kieu Dang Ban Tu

Đăng ký kiểu dáng công nghiệp hay đăng ký độc quyền hình dáng tủ giúp người đăng ký có thể độc quyền hình dáng bên ngoài của bàn, tủ, những nét bên ngoài...

Chuyển giao đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Chuyen Giao Dang Ky Kieu Dang

Chuyển giao đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp, thủ tục chuyển đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp Để tạo thuận lợi cho việc chuyển giao đơn đăng ký kiểu dáng thì...