Sáng chế quốc tế

Dich-vu-sang-che-cua-A&S Law Dịch vụ sáng chế của A&S Law

Sáng chế cùng với nhãn hiệu chính là bộ phận chuyên môn được thành lập sớm nhất của A&S LAW. Nhận thức được tầm quan trọng của sáng chế đối với cá nhân và tổ chức, đại diện sở hữu trí tuệ A&S LAW hướng đến tuyển dụng, mời gọi các chuyên gia, luật sư sáng chế có kinh

Đạo luật sáng chế đầu tiên

Dao-luat-sang-che-dau-tien

Cùng với việc ban hành đạo luật Viên (Venice) năm 1474 Italy đã trở thành nơi đầu tiên hình thành một cơ chế bảo hộ sáng chế qua việc...