Đăng ký bảo hộ sáng chế tại Arab Saudi

Đăng ký bảo hộ sáng chế tại Arab Saudi hay đăng ký sáng chế tại Arap Saudi sẽ được hướng dẫn chi tiết tại bài viết này bởi v

Có thể bạn quan tâm

ấn đề bảo hộ độc quyền sáng chế quốc tế trong đó có Arab Saudi đang trở nên quan trọng và trở thành yêu cầu bắt buộc đòi hỏi các doanh nghiệp phải đăng ký sáng chế tại Arab Saudi

Đăng ký sáng chế Quốc tế

Để nộp đơn đăng ký sáng chế quốc tế người nộp đơn có thể lựa chọn nộp đơn trực tiếp tại quốc gia đó hoặc nộp đơn quốc tế thông qua các hiệp ước, công ước quốc tế về đăng ký sáng chế mà quốc gia đó là thành viên

Điều kiện đăng ký sáng chế tại Arab Saudi

Để được độc quyền sáng chế tại Arab Saudi thì Giải pháp kỹ thuật (sáng chế) phải được nộp đơn đăng ký sáng chế tại Arab Saudi và được đồng ý cấp giấy chứng nhận độc quyền sáng chế tại Arab Saudi thì chủ sở hữu mới được độc quyền tại Arab Saudi.

Thủ tục đăng ký sáng chế tại Arab Saudi

Hiệu lực bằng độc quyền sáng chế tại Arab Saudi

–  Giấy chứng nhận đăng ký sáng chế tại Arab Saudi có hiệu lực kể từ ngày cấp và kéo dài hết 20 năm kể từ ngày nộp đơn

– Hàng năm chủ sở hữu sáng chế phải nộp lệ phí duy trì hiệu lực

Hồ sơ đăng ký sáng chế tại Arab Saudi

+ Bản tóm tắt sáng chế (theo mẫu)

+ Yêu cầu bảo hộ sáng chế (theo mẫu)

+ Thông tin tác giả (tên, địa chỉ, quốc tịch)

+ Thông tin của chủ sở hữu/ người nộp đơn (tên, địa chỉ, người đại diện)

+ Ảnh chụp hoặc hình vẽ sáng chế

+ Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên (Nếu có)

+ Công bố của tác giả (theo mẫu)

Dịch vụ đăng ký sáng chế tại Arab Saudi

– Tư vấn sơ bộ, giải đáp thắc mắc trước khi tiến hành nộp đơn

– Soạn thảo hồ sơ đăng ký sáng chế tại Arab Saudi

– Nộp đơn đăng ký sáng chế tại Arab Saudi và theo dõi hồ sơ cho đến khi có kết quả;

– Trả lời các Thông báo, dự định từ chối, ý kiến phản đối đơn.

– Nhận và bàn giao giấy chứng nhận đăng ký sáng chế tại Arab Saudi

Arab Saudi – Đăng ký độc quyền sáng chế tại Arab Saudi với trademarks.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *