Thông tư số 15/2012/TT-BVHTTDL hướng dẫn hoạt động giám định quyền tác giả, quyền liên quan

Thông tư số 15/2012/TT-BVHTTDL hướng dẫn hoạt động giám định quyền tác giả, quyền liên quan được Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Ngày 13 tháng 12 năm 2012

Có thể bạn quan tâm

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ký ban hành Thông tư số 15/2012/TT-BVHTTDL hướng dẫn hoạt động giám định quyền tác giả, quyền liên quan. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 02 năm 2013.

Thông tư gồm 19 điều, chia thành 5 chương, lần lượt quy định các vấn đề về việc cấp, cấp lại, thu hồi Thẻ giám định viên quyền tác giả, quyền liên quan; cấp, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận tổ chức giám định quyền tác giả, quyền liên quan; thực hiện giám định quyền tác giả, quyền liên quan.

Trong những năm gần đây, yêu cầu giám định quyền tác giả, quyền liên quan ngày càng cao và phức tạp.

Chính bởi vậy, việc ban hành Thông tư số 15/2012/TT-BVHTTDL sẽ góp phần chuẩn hóa đội ngũ giám định viên, nâng cao chất lượng hoạt động giám định, từ đó giải quyết kịp thời các yêu cầu giám định phát sinh trong thực tế, bảo hộ hiệu quả quyền và lợi ích hợp pháp của tác giả, chủ sở hữu quyền cũng như lợi ích chung của Nhà nước và công chúng.

Theo Cục bản quyền tác giả

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *