Warning: Use of undefined constant choose_countries - assumed 'choose_countries' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/hmn2ujt5sox9/trademarks.vn/wp-content/themes/flatsome-child/template-parts/posts/layout.php on line 11

Thẩm quyền xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Khi có hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ thì các cơ quan, cá nhân nào có thẩm quyền xử lý? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ về các cơ quan có thẩm quyền xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ cũng như thẩm quyền của cơ quan đấy sẽ được áp dụng những biện pháp nào để giải quyết.

Theo Điều 200 Luật Sở hữu trí tuệ thì thẩm quyền xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ gồm: Các cơ quan Toà án, Thanh tra, Quản lý thị trường, Hải quan, Công an, Uỷ ban nhân dân các cấp có thẩm quyền xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Cụ thể như sau:

  • Toà án sẽ áp dụng các biện pháp dân sự, hình sự thuộc thẩm quyền của mình để xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Trong trường hợp cần thiết, Tòa án có thể áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quy định của pháp luật.
  • Thanh tra, Công an, Quản lý thị trường, Hải quan, Uỷ ban nhân dân các cấp áp dụng các biện pháp hành chính thuộc thẩm quyền của mình để xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Trong trường hợp cần thiết, các cơ quan này có thể áp dụng biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật.
  • Cơ quan hải quan áp dụng các biện pháp kiểm soát hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu liên quan đến sở hữu trí tuệ thuộc thẩm quyền của cơ quan hải quan để xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Như vậy tuỳ từng trường hợp xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ cụ thể sẽ áp dụng các biện pháp xử lý khác nhau và thẩm quyền giải quyết là cơ quan tương ứng có thẩm quyền áp dụng biện pháp đó.

Rate this post

Có thể bạn quan tâm

Rate this post

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *