Góp vốn bằng quyền Sở hữu trí tuệ

Góp vốn bằng quyền Sở hữu trí tuệ như thế nào và có những loại hình thức góp vốn nào bằng quyền sở hữu trí tuệ? Thủ tục và hướng dẫn góp vốn bằng quyền sở hữu trí tuệ.

Có thể bạn quan tâm

Điều kiện để góp vốn bằng quyền Sở hữu trí tuệ (SHTT):

Để được phép góp vốn bằng quyền SHTT thì bên góp phải đáp ứng các điều kiện sau đây

+ Bên góp vốn phải là chủ sở hữu của các đối tượng của quyền SHTT;

+ Các đối tượng của quyền SHTT được góp vốn phải là những tài sản không bị tranh chấp, cầm cố, thế chấp, bảo lãnh;

+ Việc góp vốn này chỉ áp dụng với quyền nhân thân gắn với quyền tài sản và quyền tài sản trong quyền tác giả đối với các tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học (trừ việc góp vốn bằng quyền sử dụng nội dung các tác phẩm khoa học là các nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn); quyền tài sản của chủ sở hữu của quyền liên quan; quyền SHCN đối với sáng chế, nhãn hiệu, KDCN, thiết kế bố trí, BMKD, tên thương mại (chỉ trong trường hợp góp vốn bằng quyền sở hữu tên thương mại và việc góp vốn này phải kèm theo cơ sở kinh doanh và hoạt động kinh doanh dưới tên thương mại đó);  quyền đối với giống cây trồng.

Các hình thức góp vốn bằng quyền SHTT:

* Góp vốn bằng quyền sở hữu các đối tượng của quyền SHTT

* Góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng các đối tượng của quyền SHTT

Hãy liên hệ với chúng tôi khi bạn có nhu cầu góp vốn bằng quyền sở hữu trí tuệ

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *