Đối tượng không được bảo hộ với danh nghĩa chỉ dẫn địa lý

Đối tượng không được bảo hộ với danh nghĩa chỉ dẫn địa lý? Chỉ dẫn địa lý – một trong những đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ – là dấu hiệu dùng để chỉ sản phẩm có nguồn gốc từ khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hay quốc gia cụ thể. Theo đó, đối tượng được bảo hộ với danh nghĩa chỉ dẫn địa lý, bao gồm: dấu hiệu chỉ dẫn nguồn gốc địa lý, sản phẩm, dịch vụ. Tuy nhiên, pháp luật sở hữu trí tuệ cũng quy định các đối tượng không được bảo hộ với danh nghĩa chỉ dẫn địa lý.

Có thể bạn quan tâm

Căn cứ pháp lý: Điều 80 Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi, bổ sung năm 2009, như sau:

Các đối tượng sau đây không được bảo hộ với danh nghĩa chỉ dẫn địa lý:

Tên gọi, chỉ dẫn đã trở thành tên gọi chung của hàng hoá ở Việt Nam:

Sở dĩ chỉ dẫn địa lý là tên gọi xuất xứ hàng hóa thì sẽ được bảo hộ theo quy định của pháp luật hiện hành, còn trong trường hợp khi các thông tin địa lý đã trở thành tên gọi thông thường của hàng hóa, và mất đi khả năng chỉ dẫn nguồn gốc địa lý thì sẽ không được bảo hộ dưới danh nghĩa là chỉ dẫn địa lý.

Đối tượng không được bảo hộ – Chỉ dẫn địa lý của nước ngoài mà tại nước đó chỉ dẫn địa lý không được bảo hộ, đã bị chấm dứt bảo hộ hoặc không còn được sử dụng:

Đối với các trường hợp mà chỉ dẫn địa lý của nước ngoài thì sẽ không được bảo hộ với danh nghĩa chỉ dẫn địa lý tại Việt Nam khi chỉ dẫn địa lý tại nước đó không được bảo hộ, bị chấm dứt và không được sử dụng nữa.

Chỉ dẫn địa lý trùng hoặc tương tự với một nhãn hiệu đang được bảo hộ, nếu việc sử dụng chỉ dẫn địa lý đó được thực hiện thì sẽ gây nhầm lẫn về nguồn gốc của sản phẩm:

Khi một nhãn hiệu đã được bảo hộ mà sản phẩm đăng ký chỉ dẫn địa lý trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu đó thì phát luật sở hữu trí tuệ quy định sản phẩm đó sẽ không thuộc đối tượng được bảo hộ dưới danh nghĩa chỉ dẫn địa lý.

Đối tượng không được bảo hộ trong trường hợp chỉ dẫn địa lý gây hiểu sai lệch cho người tiêu dùng về nguồn gốc địa lý thực của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý đó:

Khi người tiêu dùng hiểu sai về nguồn gốc địa lý trên sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý đó thì trường hợp này pháp luật quy định sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý đó sẽ không được bảo hộ với danh nghĩa chỉ dẫn địa lý.

Như vậy, khi thuộc những trường hợp nêu trên thì đối tượng đó không được bảo hộ với danh nghĩa chỉ dẫn địa lý.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *