Định nghĩa sở hữu trí tuệ

Định nghĩa Sở hữu trí tuệ, sở hữu trí tuệ được hiểu là là tài sản trí tuệ, là những sản phẩm sáng tạo của bộ óc con người. Ðó có thể là tác phẩm văn học, âm nhạc, phần mềm máy tính, phát minh, sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp.

Có thể bạn quan tâm

Các loại đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ:

 • Bản quyền;
 • Bằng sáng chế;
 • Thương hiệu;
 • Kiểu dáng công nghiệp;
 • Sơ đồ bố trí mạch tích hợp;
 • Chỉ dẫn địa lý.

Thời hạn bảo hộ tài sản sở hữu trí tuệ:

 • Bằng sáng chế: 20 năm;
 • Bản quyền (đối với các tác phẩm không phải là tranh, điện ảnh): 50 năm hoặc suốt đời tác giả cộng thêm 50 năm;
 • Bản quyền điện ảnh: 50 năm;
 • Bản quyền tranh: 25 năm;
 • Thương hiệu: 10 năm và được gia hạn nhiều lần mỗi lần 10 năm;
 • Kiểu dáng công nghệ : 05 năm và được gia hạn hai lần liên tiếp mỗi lần 05 năm.

Làm cách nào để bảo vệ tài sản sở hữu trí tuệ:

 • Tự động được bảo hộ;
 • Đăng ký bảo hộ tại cơ quan chức năng.

 

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *