Warning: Use of undefined constant choose_countries - assumed 'choose_countries' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/hmn2ujt5sox9/trademarks.vn/wp-content/themes/flatsome-child/template-parts/posts/layout.php on line 11

Các nhóm quyền của quyền Sở hữu trí tuệ có thể thương mại hóa

Thương mại hóa là một trong những nhu cầu và mong muốn của các cá nhân doanh nghiệp. Vậy các quyền sở hữu trí tuệ nào có thể thương mại hóa.

Có thể bạn quan tâm

 Thương mại hóa quyền sở hữu trí tuệ sẽ giúp cho chủ sở hữu quyền có thể sử dụng và thương mại quyền sở hữu trí tuệ của mình và tiến hành các hoạt động thương mại.

Các nhóm quyền của quyền Sở hữu trí tuệ có thể thương mại hóa

+ Quyền tác giả:

Đối với quyền tác giả, chỉ có quyền nhân thân gắn với quyền tài sản và quyền tài sản của chủ sở hữu quyền tác giả mới đối với các tác phẩm sau được phép thương mại hóa:

– Tác phẩm văn học

– Tác phẩm nghệ thuật.

– Tác phẩm khoa học (trừ việc thương mại hóa nội dung của các bản viết của các nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn).

+ Quyền liên quan:

Việc thương mại hóa quyền liên quan chính là việc thương mại hóa quyền tài sản của các chủ sở hữu của cuộc biểu diễn, tổ chức phát sóng, nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa.

+ Quyền SHCN:

– Quyền tài sản của chủ sở hữu sáng chế, KDCN, thiết kế bố trí.

– Quyền SHCN đối với nhãn hiệu, BMKD.

– Quyền SHCN đối với tên thương mại (chỉ được khai thác quyền sở hữu tên thương mại đó cùng với cơ sở kinh doanh, hoạt động kinh doanh dưới tên thương mại đó).

+ Quyền đối với giống cây trồng.

Rate this post

Rate this post

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *