Các Điều ước quốc tế đa phương về quyền tác giả, quyền liên quan

Các Điều ước quốc tế đa phương về quyền tác giả, quyền liên quan mà Việt Nam tham gia ký kết và gia nhập có thể kể đến như công ước Berne (Bơn), công ước Geneva, Công ước Brussels

Có thể bạn quan tâm

Việt Nam trong quá trình hội nhập đã ký kết và gia nhập một số điều ước quốc tế đa phương về quyền tác giả, quyền liên quan như sau

  1. Công ­ước Bernevề bảo hộ các tác phẩm văn học, nghệ thuật, có hiệu lực tại Việt Nam ngày 26/10/2004, hiện có 165 quốc gia thành viên. Cục Bản quyền tác giả phối hợp với Vụ Các Điều ước quốc tế, Bộ Ngoại giao chuẩn bị thủ tục tham gia theo cam kết tại Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên Bang Thuỵ Sỹ về bảo hộ Sở hữu Trí tuệ và hợp tác trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ và Hiệp định Thư­ơng mại giữa Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Hợp chủng quốc Hoa Kỳ;
  2. Công ước Genevavề bảo hộ nhà sản xuất bản ghi âm chống lại việc sao chép trái phép bản ghi âm của họ, có hiệu lực tại Việt Nam ngày 6/7/2005, hiện có 77 quốc gia thành viên. Cục Bản quyền tác giả phối hợp với Vụ Các Điều ước quốc tế, Bộ Ngoại giao chuẩn bị thủ tục tham gia theo cam kết tại Hiệp định Thư­ơng mại giữa Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Hợp chủng quốc Hoa Kỳ;
  3. Công ­ước Brusselsvề phân phối tín hiệu mang chương trình truyền qua vệ tinh, có hiệu lực tại Việt Nam ngày 12/1/2006, hiện có 35 quốc gia thành viên. Cục Bản quyền tác giả phối hợp với Vụ Các Điều ước quốc tế, Bộ Ngoại giao chuẩn bị thủ tục tham gia theo cam kết tại Hiệp định Thư­ơng mại giữa Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Hợp chủng quốc Hoa Kỳ;
  4. Công ­ước Romevề bảo hộ người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm, tổ chức phát sóng, có hiệu lực tại Việt Nam ngày 1/3/2007, hiện có 91 quốc gia thành viên. Cục Bản quyền tác giả phối hợp với Vụ Các Điều ước quốc tế, Bộ Ngoại giao chuẩn bị thủ tục tham gia theo cam kết tại Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên Bang Thuỵ Sỹ về bảo hộ Sở hữu Trí tuệ và hợp tác trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ;
  5. Hiệp định Tripsvề những khía cạnh liên quan tới thương mại của quyền sở hữu trí tuệ, có hiệu lực tại Việt Nam ngày 11/1/2007, kể từ khi Việt Nam là thành viên của WTO, hiện có 157 quốc gia thành viên. Cục Bản quyền tác giả tham gia đàm phán gia nhập WTO.

Như vậy, từ năm 2004 đến nay, Việt Nam đã là thành viên của 5 Điều ước quốc tế đa phương về quyền tác giả, quyền liên quan. Hiện còn Hiệp ước của WIPO về quyền tác giả (WCT), có hiệu lực từ 6/3/2002; Hiệp ước của WIPO về cuộc biểu diễn và bản ghi âm (WPPT), có hiệu lực từ 20/5/2002; Hiệp ước Bắc Kinh về cuộc biểu diễn nghe nhìn, thông qua ngày 24/6/2012, Việt Nam chưa tham gia. Tại các diễn đàn quốc tế, các cuộc đàm phán hiệp định đối tác kinh tế, thương mại song phương và đa phương, các đối tác đã nêu yêu cầu Việt Nam cam kết tham gia các Hiệp ước trên.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *