Bảo vệ thương hiệu ngay từ đầu

Bảo vệ thương hiệu ngay từ đầu để thương hiệu của bạn luôn giữ được giá trị và tạo điều kiện thuận lợi để phát huy giá trị của thương hiệu.

Có thể bạn quan tâm

Thương hiệu chỉ được bảo vệ một cách tốt nhất khi mà ngay từ giai đoạn bắt đầu bảo vệ thương hiệu, chủ sở hữu thương hiệu đã bắt đầu phát triển kinh doanh. Jennifer Onnen, công ty quảng cáo Hot Dish, nhận xét:” Thương hiệu nhượng quyền rất khó bảo vệ vì nó phụ thuộc vào người được nhượng quyền có giữ được tính toàn vẹn của hình ảnh thương hiệu ở mức nhất định hay không. Hệ thống càng lớn, họ càng dễ mất quyền kiểm soát nếu thương hiệu không được củng cố và bảo vệ”

Thương hiệu càng có giá trị và càng nổi tiếng thì phí hợp tác càng cao để sử dụng thương hiệu đó. Chính bởi vậy những công ty lớn sẽ lựa chọn hình thức thuê nhiều nhà quản trị nhãn hiệu và người ủy quyền chịu trách nhiệm bảo vệ thương hiệu và giữ cho giá trị của nó luôn ở mức cao. Chỉ có như vậy thương hiệu của họ mới đảm bảo được bảo vệ một cách kịp thời và toàn diện.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *