Điều kiện bảo hộ nhãn hiệu tại Việt Nam

Điều kiện bảo hộ nhãn hiệu – Trong thời gian gần đây, các doanh nghiệp đã và đang ngày càng quan tâm đến việc bảo vệ tài sản sở hữu trí tuệ, đặc biệt là nhãn hiệu. Vậy điều kiện bảo hộ nhãn hiệu tại Việt Nam là gì? Bài viết dưới đây sẽ đưa ra câu trả lời đầy đủ cho câu hỏi trên.

Có thể bạn quan tâm

Khoản 16 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 có quy định, “Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau”. 

Theo định nghĩa về nhãn hiệu tại Việt Nam, nhãn hiệu là đối tượng quyền sở hữu công nghiệp. Do đó, quyền sở hữu nhãn hiệu sẽ được xác lập dựa trên việc cấp văn bằng bảo hộ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, theo thủ tục đăng ký nhãn hiệu được quy định trong Luật Sở hữu trí tuệ hoặc được công nhận dựa trên cơ sở đăng ký quốc tế theo quy định của các điều ước quốc tế có Việt Nam là thành viên.

Chỉ trong trường hợp đặc biệt với nhãn hiệu nổi tiếng, quyền sở hữu nhãn hiệu sẽ được xác lập trên cơ sở nhãn hiệu đã được sử dụng, chứ không phụ thuộc vào việc nhãn hiệu đã được đăng ký hay chưa.

Dieu Kien Bao Ho Nhan Hieu Tai Viet Nam 1
Điều kiện bảo hộ nhãn hiệu tại Việt Nam

Điều kiện bảo hộ nhãn hiệu

Điều 72 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 có quy định việc nhãn hiệu được bảo hộ trong trường hợp đáp ứng đầy đủ các điều kiện bảo hộ nhãn hiệu dưới đây:

Điều kiện bảo hộ nhãn hiệu đầu tiên, nhãn hiệu phải có thể được nhìn thấy dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố kể trên, được thể hiện với một hay nhiều màu sắc. Đồng nghĩa với việc nhãn hiệu đó phải có thể được nhận thức, cảm nhận bởi thị giác của con người để người tiêu dùng có thể phân biệt hàng hóa, dịch vụ chứa nhãn hiệu với những hàng hóa, dịch vụ khác.

Bên cạnh đó, pháp luật cũng có những quy định trong trường hợp nhãn hiệu chứa các dấu hiệu dưới đây, nhãn hiệu đó sẽ không được bảo hộ:

 • Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với hình quốc kỳ, quốc huy của các nước;
 • Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với biểu tượng, cờ, huy hiệu, tên viết tắt, tên đầy đủ của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp của Việt Nam và tổ chức quốc tế, nếu không được cơ quan, tổ chức đó cho phép;
 • Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với tên thật, biệt hiệu, bút danh, hình ảnh của lãnh tụ, anh hùng dân tộc, danh nhân của Việt Nam, của nước ngoài;
 • Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với dấu chứng nhận, dấu kiểm tra, dấu bảo hành của tổ chức quốc tế mà tổ chức đó có yêu cầu không được sử dụng, trừ trường hợp chính tổ chức này đăng ký các dấu đó làm nhãn hiệu chứng nhận;
 • Dấu hiệu làm hiểu sai lệch, gây nhầm lẫn hoặc có tính chất lừa dối người tiêu dùng về nguồn gốc xuất xứ, tính năng, công dụng, chất lượng, giá trị hoặc các đặc tính khác của hàng hoá, dịch vụ.

Điều kiện bảo hộ nhãn hiệu thứ hai, nhãn hiệu phải phân biệt được hàng hoá, dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu với hàng hoá, dịch vụ của chủ thể khác. Một nhãn hiệu có khả năng phân biệt nếu được tạo nên từ một hoặc một số yếu tố dễ nhận biết, dễ ghi nhớ hoặc nhiều yếu tố kết hợp thành một tổng thể dễ nhận biết, dễ ghi nhớ và không thuộc bất kỳ trường hợp nào bị coi là không có khả năng phân biệt dưới đây:

 • Hình và hình hình học đơn giản, chữ số, chữ cái, chữ thuộc các ngôn ngữ không thông dụng, trừ trường hợp các dấu hiệu này đã được sử dụng và thừa nhận rộng rãi với danh nghĩa một nhãn hiệu;
 • Dấu hiệu, biểu tượng quy ước, hình vẽ hoặc tên gọi thông thường của hàng hoá, dịch vụ bằng bất kỳ ngôn ngữ nào đã được sử dụng rộng rãi, thường xuyên, nhiều người biết đến;
 • Dấu hiệu chỉ thời gian, địa điểm, phương pháp sản xuất, chủng loại, số lượng, chất lượng, tính chất, thành phần, công dụng, giá trị hoặc các đặc tính khác mang tính mô tả hàng hoá, dịch vụ, trừ trường hợp dấu hiệu đó đã đạt được khả năng phân biệt thông qua quá trình sử dụng trước thời điểm nộp đơn đăng ký nhãn hiệu;
 • Dấu hiệu mô tả hình thức pháp lý, lĩnh vực kinh doanh của chủ thể kinh doanh;
 • Dấu hiệu chỉ nguồn gốc địa lý của hàng hoá, dịch vụ, trừ trường hợp dấu hiệu đó đã được sử dụng và thừa nhận rộng rãi với danh nghĩa một nhãn hiệu hoặc được đăng ký dưới dạng nhãn hiệu tập thể hoặc nhãn hiệu chứng nhận quy định tại Luật Sở hữu trí tuệ 2005;
 • Dấu hiệu không phải là nhãn hiệu liên kết trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đã được đăng ký cho hàng hoá, dịch vụ trùng hoặc tương tự trên cơ sở đơn đăng ký có ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên sớm hơn trong trường hợp đơn đăng ký được hưởng quyền ưu tiên, kể cả đơn đăng ký nhãn hiệu được nộp theo điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên;
 • Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của người khác đã được sử dụng và thừa nhận rộng rãi cho hàng hoá, dịch vụ trùng hoặc tương tự từ trước ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên trong trường hợp đơn được hưởng quyền ưu tiên;
 • Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của người khác đã đăng ký cho hàng hoá, dịch vụ trùng hoặc tương tự mà đăng ký nhãn hiệu đó đã chấm dứt hiệu lực chưa quá năm năm, trừ trường hợp hiệu lực bị chấm dứt vì lý do nhãn hiệu không được sử dụng theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 95 của Luật Sở hữu trí tuệ 2005;
 • Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu được coi là nổi tiếng của người khác đăng ký cho hàng hoá, dịch vụ trùng hoặc tương tự với hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu nổi tiếng hoặc đăng ký cho hàng hoá, dịch vụ không tương tự, nếu việc sử dụng dấu hiệu đó có thể làm ảnh hưởng đến khả năng phân biệt của nhãn hiệu nổi tiếng hoặc việc đăng ký nhãn hiệu nhằm lợi dụng uy tín của nhãn hiệu nổi tiếng;
 • Dấu hiệu trùng hoặc tương tự với tên thương mại đang được sử dụng của người khác, nếu việc sử dụng dấu hiệu đó có thể gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nguồn gốc hàng hoá, dịch vụ;
 • Dấu hiệu trùng hoặc tương tự với chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ nếu việc sử dụng dấu hiệu đó có thể làm cho người tiêu dùng hiểu sai lệch về nguồn gốc địa lý của hàng hoá;
 • Dấu hiệu trùng với chỉ dẫn địa lý hoặc có chứa chỉ dẫn địa lý hoặc được dịch nghĩa, phiên âm từ chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ cho rượu vang, rượu mạnh nếu dấu hiệu được đăng ký để sử dụng cho rượu vang, rượu mạnh không có nguồn gốc xuất xứ từ khu vực địa lý mang chỉ dẫn địa lý đó;
 • Dấu hiệu trùng hoặc không khác biệt đáng kể với kiểu dáng công nghiệp của người khác được bảo hộ trên cơ sở đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp có ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên sớm hơn so với ngày nộp đơn, ngày ưu tiên của đơn đăng ký nhãn hiệu.

Đối với nhãn hiệu nổi tiếng, trong trường hợp nhãn hiệu có thể đáp ứng đầy đủ các điều kiện bảo hộ nhãn hiệu được quy định tại Điều 75 Luật Sở hữu trí tuệ 2005, nhãn hiệu đó sẽ được coi là nhãn hiệu nổi tiếng và được bảo hộ mà không phải cần phải đăng ký.

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *