Đăng ký nhãn hiệu tại Tunisia

Đăng ký nhãn hiệu tại Tunisia như thế nào để tiết kiệm và đúng luật? Bài viết dưới đây sẽ phân tích chi tiết về: quy trình đăng ký nhãn hiệu tại Tunisia, lưu ý và thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Tunisia để bảo vệ thương hiệu cho doanh nghiệp.

Có thể bạn quan tâm

Tunisia được xếp hạng là nền kinh tế có tính cạnh tranh cao nhất châu Phi và đứng hàng 40 thế giới theo xếp hạng của Diễn đàn Kinh tế Thế giới. Khi kinh doanh tại một thị trường giàu tiềm năng phát triển như Tunisia, chắc chắn đăng ký nhãn hiệu sẽ là một trong những hoạt động quan trọng nhất đối với những doanh nghiệp đã, đang và sẽ kinh doanh tại quốc gia này. Đăng ký nhãn hiệu sẽ đem lại uy tín cho thương hiệu của doanh nghiệp, từ đó sẽ mang tới lượng khách hàng lớn cũng như giảm thiểu rủi ro liên quan tới các tranh chấp không đáng có trong tương lai.

Tunisia là một trong số các quốc gia áp dụng nguyên tắc “first to file”, do đó việc đăng ký nhãn hiệu tại quốc gia này là hoạt động bắt buộc để có thể được cấp quyền đối với nhãn hiệu. Chỉ trong một số trường hợp ngoại lệ, nhãn hiệu nổi tiếng chưa được đăng ký mới có thể được bảo hộ. Đơn đăng ký nhãn hiệu phải được nộp cho Viện Sở hữu Công nghiệp Quốc gia Tunisia (INNORPI).

Tunisia cũng là một thành viên của Nghị định thư Madrid. Do đó, có thể gia hạn đăng ký quốc tế đối với nhãn hiệu thông qua Hệ thống Madrid tại quốc gia này.

Yêu cầu về đơn đăng ký nhãn hiệu tại Tunisia

Đơn đăng ký nhãn hiệu quốc tế tại Tunisia phải có những tài liệu sau:

  • Nhãn hiệu được chọn để đăng ký;
  • Thông tin chi tiết của người nộp đơn;
  • Danh sách hàng hóa và/hoặc dịch vụ được đăng ký cho nhãn hiệu.
  • Yêu cầu đăng ký nhãn hiệu

Thẩm định, công bố và phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu ở Tunisia

Đơn đăng ký nhãn hiệu tại Tunisia sẽ trải qua quá trình thẩm định hình thức và nội dung, sau khi hoàn thành quá trình thẩm định, nhãn hiệu sẽ được công bố.

Đơn phản đối việc đăng ký nhãn hiệu có thể được đệ trình trong khoảng thời gian 2 tháng kể từ khi nhãn hiệu được công bố.

Thời hạn hiệu lực và gia hạn nhãn hiệu tại Tunisia

Thời hạn của nhãn hiệu đã được đăng ký tại Tunisia là 10 năm kể từ ngày đăng ký, và có thể được gia hạn 10 năm một lần. Đơn gia hạn phải được nộp trong vòng 1 tháng trước ngày nhãn hiệu hết hạn, những cũng có thể nộp muộn đơn trong vòng 6 tháng sau khi nhãn hiệu hết hạn với việc phải trả thêm phụ phí.

Yêu cầu sử dụng đối với nhãn hiệu sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại Tunisia

Nhãn hiệu tại Tunisia sau khi được cấp Giấy chứng nhận có thể bị hủy bỏ nếu không được sử dụng trong thời gian liên tục 5 năm sau khi nhãn hiệu được đăng ký.

Đại diện đăng ký nhãn hiệu tại Tunisia

Đối với người nộp đơn đăng ký nhãn hiệu quốc tế tại Tunisia, cần thực hiện tra cứu nhãn hiệu tại Tunisia thông qua một công ty luật và đại diện sở hữu trí tuệ tại Tunisia.

Phạm vi dịch vụ của A&S Law

+ Tư vấn và giải đáp các vướng mắc trước khi tiến hành thủ tục đăng ký nhãn hiệu.

+ Phân nhóm sản phẩm/dịch vụ mang nhãn hiệu

+ Tư vấn sơ bộ về đối tượng đăng ký bảo hộ.

+ Tra cứu sơ bộ khả năng đăng ký nhãn hiệu.

+ Tra cứu chính thức tại Cục sở hữu trí tuệ.

+ Chuẩn bị và Soạn thảo hồ sơ đăng ký nhãn hiệu.

+ Đại diện thay mặt nộp hồ sơ, theo dõi hồ sơ và thông báo kết quả cho khách hàng.

+ Soạn thảo và trả lời, phản hồi các thông báo, quyết định của Cục sở hữu trí tuệ.

+ Theo dõi xử lý vi phạm nhãn hiệu.

+ Thông báo hiệu lực và gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ.

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *