Các giai đoạn thẩm định đơn đăng ký nhãn hiệu

Các giai đoạn thẩm định đơn đăng ký nhãn hiệu trong bao lâu? Thời gian để đăng ký nhãn hiệu như thế nào?

Để được cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cần bao nhiêu thời gian?

Các giai đoạn thẩm định đơn đăng ký nhãn hiệu được quy định như sau: 

giai doan

2/5 - (1 vote)

Có thể bạn quan tâm

2/5 - (1 vote)

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *