Các giai đoạn thẩm định đơn đăng ký nhãn hiệu

Các giai đoạn thẩm định đơn đăng ký nhãn hiệu trong bao lâu? Thời gian để đăng ký nhãn hiệu như thế nào?

Để được cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cần bao nhiêu thời gian?

Các giai đoạn thẩm định đơn đăng ký nhãn hiệu được quy định như sau: 

Có thể bạn quan tâm

giai doan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *